Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.

Hexahydromethylphthalic anhydride

including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers EZ broj : - CAS broj: -
Razlog za uvrštenje
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Datum uvrštenja
19-pro-2012
Odluka
Skup podataka IUCLID
Popratni dokument
Odgovor na primjedbe
Napomene

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride 256-356-4 48122-14-1 Official source
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride 260-566-1 57110-29-9 Expert judgement (ECHA)
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride 243-072-0 19438-60-9 Expert judgement (ECHA)
Hexahydromethylphthalic anhydride 247-094-1 25550-51-0 Expert judgement (ECHA)