Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof EZ broj : 799-990-1 CAS broj: -
Razlog za uvrštenje
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Datum uvrštenja
20-lip-2013
Odluka
Skup podataka IUCLID
Popratni dokument
Odgovor na primjedbe
Napomene

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha -(nonylphenyl)-omega-hydroxy-, branched - - Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-209-1 68412-54-4 Official source
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) - 9016-45-9 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) - 9016-45-9 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) - 9016-45-9 Official source
26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24- octaoxahexacosan -1-ol - 14409-72-4 Official source
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Official source
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 243-816-4 20427-84-3 Official source
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 230-770-5 7311-27-5 Official source
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-743-1 27942-27-4 Official source
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched - 68412-54-4 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) - 9016-45-9 Official source
Nonylphenolpolyglycolether - - Expert judgement (ECHA)
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol - 1119449-37-4 Expert judgement (ECHA)
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol - 1119449-38-5 Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) - - Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) - - Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) - - Expert judgement (ECHA)
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Expert judgement (ECHA)
17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol - 34166-38-6 Expert judgement (ECHA)
Isononylphenol, ethoxylated - 37205-87-1 Expert judgement (ECHA)
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; 255-695-5 42173-90-0 Expert judgement (ECHA)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy- - 9016-45-9 Expert judgement (ECHA)
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - 127087-87-0 Expert judgement (ECHA)
4-t-Nonylphenol-diethoxylate - 156609-10-8 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)- - 20636-48-0 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)-, branched 293-926-1 91648-64-5 Expert judgement (ECHA)
20-(isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 265-785-6 65455-69-8 Expert judgement (ECHA)
2-(isononylphenoxy)ethanol 284-987-5 85005-55-6 Expert judgement (ECHA)
44-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42-tetradecaoxatetratetracontanol 260-678-0 57321-10-5 Expert judgement (ECHA)
2-(nonylphenoxy)ethanol 248-762-5 27986-36-3 Expert judgement (ECHA)
29-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol 248-294-1 27177-08-8 Expert judgement (ECHA)
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol 248-293-6 27177-05-5 Expert judgement (ECHA)
20-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-292-0 27177-03-3 Expert judgement (ECHA)
2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 248-291-5 27176-93-8 Expert judgement (ECHA)
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 247-816-5 26571-11-9 Expert judgement (ECHA)
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol 247-555-7 26264-02-8 Expert judgement (ECHA)
2-(4-nonylphenoxy)ethanol - 104-35-8 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(nonylphenoxy)- - 27177-01-1 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-(isononylphenoxy)- - 65455-72-3 Expert judgement (ECHA)