Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

EZ broj : 700-960-7 CAS broj: -
Razlog za uvrštenje
vPvB (Article 57e)
Datum uvrštenja
23-sij-2024
Odluka
Skup podataka IUCLID
Popratni dokument
Odgovor na primjedbe
Napomene
The name phenol, methylstyrenated and EC number 270-966-8 and CAS number 68512-30-1 have been historically used to identify the substance “Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol”. These identifiers are reported in the candidate list as additional information.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
Phenol, methylstyrenated 270-966-8 68512-30-1 Official source