Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.
Filter the list
Datum uvrštenja:

The List does not contain any Substances.
Odluka Skup podataka IUCLID  
206-203-2
307-55-1
19-pro-2012
vPvB (Article 57e)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-lip-2018
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
204-927-3
129-00-0
15-sij-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13-sij-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-sij-2019
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
perfluorohexane-1-sulphonic acid EZ broj : 206-587-1 | CAS broj: 355-46-4
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EZ broj : 223-393-2 | CAS broj: 3871-99-6
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EZ broj : 269-511-6 | CAS broj: 68259-08-5
-
-
07-srp-2017
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate EZ broj : - | CAS broj: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate EZ broj : 243-518-4 | CAS broj: 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid EZ broj : 206-798-9 | CAS broj: 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate EZ broj : 228-098-2 | CAS broj: 6130-43-4
-
-
17-sij-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-745-2
72629-94-8
19-pro-2012
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Phenol, methylstyrenated EZ broj : 270-966-8 | CAS broj: 68512-30-1
700-960-7
-
23-sij-2024
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EZ broj : - | CAS broj: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EZ broj : - | CAS broj: -
Alkanes, C14-17, chloro EZ broj : 287-477-0 | CAS broj: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EZ broj : - | CAS broj: 198840-65-2
-
-
08-srp-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
206-803-4
376-06-7
19-pro-2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19-pro-2012
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-sij-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-923-4
218-01-9
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-sij-2024
vPvB (Article 57e)
Details
214-604-9
1163-19-5
19-pro-2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-247-9
80-07-9
14-lip-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EZ broj : 247-426-5 | CAS broj: 26040-51-7
-
-
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-sij-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-028-5
50-32-8
20-lip-2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-280-6
56-55-3
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13-sij-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13-sij-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13-sij-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13-sij-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13-sij-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
287-476-5
85535-84-8
28-lis-2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28-lis-2008
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
15-lip-2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17-pro-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17-pro-2015
vPvB (Article 57e)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-sij-2024
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17-pro-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17-pro-2015
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15-sij-2018
vPvB (Article 57e)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
246-677-8
25155-23-1
16-pro-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-sij-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-118-5
115-96-8
13-sij-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-252-2
12141-20-7
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
222-979-5
3687-31-8
19-pro-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-380-9
12202-17-4
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-541-3
12267-73-1
18-lip-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to: