Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.
Filter the list
Datum uvrštenja:

The List does not contain any Substances.
Odluka Skup podataka IUCLID  
-
-
17-sij-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
203-794-9
110-71-4
18-lip-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
202-486-1
96-18-4
20-lip-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EZ broj : 271-094-0 | CAS broj: 68515-51-5
-
-
15-lip-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
276-158-1
71888-89-6
20-lip-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20-lip-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16-lip-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-977-3
112-49-2
18-lip-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-458-1
107-06-2
19-pro-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
211-076-1
629-14-1
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
219-514-3
2451-62-9
18-lip-2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18-lip-2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
214-317-9
1120-71-4
17-pro-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-srp-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15-sij-2018
vPvB (Article 57e)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-sij-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-445-0
106-94-5
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20-lip-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-236-9
79-94-7
17-sij-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
19-pro-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-sij-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EZ broj : 221-967-7 | CAS broj: 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EZ broj : 253-057-0 | CAS broj: 36483-57-5
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EZ broj : - | CAS broj: 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EZ broj : 202-480-9 | CAS broj: 96-13-9
-
-
08-srp-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16-srp-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
211-989-5
732-26-3
23-sij-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
223-383-8
3864-99-1
17-pro-2015
vPvB (Article 57e)
Details
204-450-0
121-14-2
13-sij-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
247-384-8
25973-55-1
17-pro-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-sij-2024
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17-pro-2015
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EZ broj : 201-289-8 | CAS broj: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-30-2
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-sij-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17-pro-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15-pro-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20-lip-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-622-4
15571-58-1
17-pro-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-963-1
90-04-0
19-pro-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-713-7
109-86-4
15-pro-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-772-9
110-49-6
16-srp-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-765-7
693-98-1
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ZOLDINE MS-PLUS
421-150-7
143860-04-2
19-pro-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-974-4
101-77-9
28-lis-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-025-1
77-40-7
08-srp-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18-lip-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18-lip-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12-sij-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to: