Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.
Filter the list
Datum uvrštenja:

The List does not contain any Substances.
Odluka Skup podataka IUCLID  
-
-
17-sij-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EZ broj : 271-094-0 | CAS broj: 68515-51-5
-
-
15-lip-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15-sij-2018
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EZ broj : 221-967-7 | CAS broj: 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EZ broj : 253-057-0 | CAS broj: 36483-57-5
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EZ broj : - | CAS broj: 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EZ broj : 202-480-9 | CAS broj: 96-13-9
-
-
08-srp-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16-srp-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EZ broj : 201-289-8 | CAS broj: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-31-3
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EZ broj : 202-977-0 | CAS broj: 101-80-4
-
-
19-pro-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19-pro-2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. EZ broj : 276-743-1 | CAS broj: 72624-02-3
4-heptylphenol EZ broj : 217-862-0 | CAS broj: 1987-50-4
4-(2,3,3-trimethylbutan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 72861-06-4
4-(2,4-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 33104-11-9
4-(3-ethylpentan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 37872-24-5
4-(2-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 30784-31-7
4-(3,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 911371-06-7
4-(3-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 854904-93-1
4-(4,4-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 911371-07-8
4-(4-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 71945-81-8
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 30784-32-8
4-(2,2-dimethylpentan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 861010-65-3
4-(5-methylhexan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 854904-92-0
4-(heptan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 6465-74-3
4-(heptan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 6863-24-7
4-(heptan-4-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 6465-71-0
4-(3-ethylpentyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 911370-98-4
4-(3-methylhexyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 102570-52-5
4-(4-methylhexyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 1139800-98-8
4-(5-methylhexyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 100532-36-3
4-(2,4-dimethylpentan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 861011-60-1
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EZ broj : - | CAS broj: 30784-27-1
Phenol, 4-tert-heptyl- EZ broj : - | CAS broj: 288864-02-8
4-(5-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 857629-71-1
-
-
12-sij-2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 186825-36-5
p-(1-methyloctyl)phenol EZ broj : 241-427-4 | CAS broj: 17404-66-9
p-nonylphenol EZ broj : 203-199-4 | CAS broj: 104-40-5
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 142731-63-3
Phenol, 4-nonyl-, branched EZ broj : 284-325-5 | CAS broj: 84852-15-3
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EZ broj : 257-907-1 | CAS broj: 52427-13-1
p-isononylphenol EZ broj : 247-770-6 | CAS broj: 26543-97-5
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EZ broj : 250-339-5 | CAS broj: 30784-30-6
Isononylphenol EZ broj : 234-284-4 | CAS broj: 11066-49-2
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 186825-39-8
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 521947-27-3
Nonylphenol EZ broj : 246-672-0 | CAS broj: 25154-52-3
Phenol, nonyl-, branched EZ broj : 291-844-0 | CAS broj: 90481-04-2
-
-
19-pro-2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details

Export search results to: