Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.
Filter the list
Datum uvrštenja:

The List does not contain any Substances.
Odluka Skup podataka IUCLID  
278-355-8
75980-60-8
14-lip-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-lip-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Sodium perfluoroheptanoate EZ broj : 243-518-4 | CAS broj: 20109-59-5
Ammonium perfluoroheptanoate EZ broj : 228-098-2 | CAS broj: 6130-43-4
potassium perfluoroheptanoate EZ broj : - | CAS broj: 21049-36-5
Perfluoroheptanoic acid EZ broj : 206-798-9 | CAS broj: 375-85-9
-
-
17-sij-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-sij-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-sij-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EZ broj : 247-426-5 | CAS broj: 26040-51-7
-
-
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-sij-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-sij-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-sij-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to: