Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.
Filter the list
Datum uvrštenja:

The List does not contain any Substances.
Odluka Skup podataka IUCLID  
201-279-3
80-43-3
27-lip-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, methylstyrenated EZ broj : 270-966-8 | CAS broj: 68512-30-1
700-960-7
-
23-sij-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-sij-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-sij-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-sij-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-sij-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-lip-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-lip-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate EZ broj : - | CAS broj: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate EZ broj : 243-518-4 | CAS broj: 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid EZ broj : 206-798-9 | CAS broj: 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate EZ broj : 228-098-2 | CAS broj: 6130-43-4
-
-
17-sij-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-sij-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-sij-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EZ broj : 247-426-5 | CAS broj: 26040-51-7
-
-
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-sij-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-sij-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-sij-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-sij-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-lip-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-sij-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-sij-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-sij-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-sij-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EZ broj : 310-154-3 | CAS broj: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EZ broj : - | CAS broj: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- EZ broj : - | CAS broj: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EZ broj : - | CAS broj: 210555-94-5
4-isododecylphenol EZ broj : - | CAS broj: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- EZ broj : - | CAS broj: 27147-75-7
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), disodium salt EZ broj : - | CAS broj: 22454-04-2
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EZ broj : - | CAS broj: 14890-53-0
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EZ broj : - | CAS broj: 25747-83-5
Orthoboric acid, sodium salt EZ broj : 237-560-2 | CAS broj: 13840-56-7
Trisodium orthoborate EZ broj : 238-253-6 | CAS broj: 14312-40-4
Boric acid, sodium salt EZ broj : 215-604-1 | CAS broj: 1333-73-9
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EZ broj : - | CAS broj: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EZ broj : - | CAS broj: -
Alkanes, C14-17, chloro EZ broj : 287-477-0 | CAS broj: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EZ broj : - | CAS broj: 198840-65-2
-
-
08-srp-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-srp-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-srp-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EZ broj : 201-289-8 | CAS broj: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-31-3
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EZ broj : 202-480-9 | CAS broj: 96-13-9
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EZ broj : - | CAS broj: 1522-92-5
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EZ broj : 253-057-0 | CAS broj: 36483-57-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EZ broj : 221-967-7 | CAS broj: 3296-90-0
-
-
08-srp-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-srp-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EZ broj : 222-883-3 | CAS broj: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EZ broj : 293-901-5 | CAS broj: 91648-39-4
-
-
19-sij-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-sij-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-lip-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EZ broj : 206-793-1 | CAS broj: 375-73-5
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EZ broj : 249-616-3 | CAS broj: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EZ broj : 269-513-7 | CAS broj: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate EZ broj : - | CAS broj: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EZ broj : - | CAS broj: 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EZ broj : 432-660-4 | CAS broj: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EZ broj : 444-440-5 | CAS broj: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EZ broj : 452-310-4 | CAS broj: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EZ broj : 478-340-8 | CAS broj: 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate EZ broj : - | CAS broj: 503155-89-3
-
-
16-sij-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite EZ broj : 247-759-6 | CAS broj: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EZ broj : - | CAS broj: 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EZ broj : - | CAS broj: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EZ broj : - | CAS broj: 106599-06-8
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EZ broj : - | CAS broj: -
-
-
16-srp-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-srp-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-srp-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16-srp-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-sij-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-sij-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-sij-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-sij-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-sij-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-sij-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-lip-2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27-lip-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27-lip-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27-lip-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27-lip-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27-lip-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15-sij-2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15-sij-2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
perfluorohexane-1-sulphonic acid EZ broj : 206-587-1 | CAS broj: 355-46-4
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EZ broj : 269-511-6 | CAS broj: 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EZ broj : 223-393-2 | CAS broj: 3871-99-6
-
-
07-srp-2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12-sij-2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EZ broj : 206-400-3 | CAS broj: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EZ broj : - | CAS broj: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EZ broj : 221-470-5 | CAS broj: 3108-42-7
-
-
12-sij-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EZ broj : 217-862-0 | CAS broj: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EZ broj : 276-743-1 | CAS broj: 72624-02-3
4-(2,4-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 33104-11-9
4-(3-ethylpentan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 37872-24-5
4-(2-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 30784-31-7
4-(3,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 911371-06-7
4-(3-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 854904-93-1
4-(4,4-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 911371-07-8
4-(4-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 71945-81-8
4-(5-methylhexan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 857629-71-1
4-(2,2-dimethylpentan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 861010-65-3
4-(5-methylhexan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 854904-92-0
4-(heptan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 6465-74-3
4-(heptan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 6863-24-7
4-(heptan-4-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 6465-71-0
4-(3-ethylpentyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 911370-98-4
4-(3-methylhexyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 102570-52-5
4-(4-methylhexyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 1139800-98-8
4-(5-methylhexyl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 100532-36-3
4-(2,4-dimethylpentan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 30784-32-8
4-(2,3,3-trimethylbutan-2-yl)phenol EZ broj : - | CAS broj: 72861-06-4
Phenol, 4-tert-heptyl- EZ broj : - | CAS broj: 288864-02-8
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EZ broj : - | CAS broj: 30784-27-1
-
-
12-sij-2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12-sij-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20-lip-2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EZ broj : - | CAS broj: 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid EZ broj : 206-801-3 | CAS broj: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EZ broj : - | CAS broj: 21049-39-8
-
-
17-pro-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17-pro-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17-pro-2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17-pro-2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17-pro-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
15-lip-2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EZ broj : 271-094-0 | CAS broj: 68515-51-5
-
-
15-lip-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
-
-
17-pro-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Sulfuric acid, cadmium salt, hydrate (3:3:8) EZ broj : 616-572-5 | CAS broj: 7790-84-3
Sulfuric acid, cadmium salt (1:1), hydrate EZ broj : 626-360-4 | CAS broj: 15244-35-6
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17-pro-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
232-222-0
7790-79-6
17-pro-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
239-622-4
15571-58-1
17-pro-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17-pro-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17-pro-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-556-4
7632-04-4
16-lip-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate EZ broj : - | CAS broj: 10486-00-7
Sodium perborate monohydrate EZ broj : - | CAS broj: 10332-33-9
Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate () EZ broj : - | CAS broj: 37244-98-7
Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate EZ broj : - | CAS broj: 13517-20-9
Perboric acid, sodium salt EZ broj : 234-390-0 | CAS broj: 11138-47-9
Sodium perborate EZ broj : 239-172-9 | CAS broj: 15120-21-5
-
-
16-lip-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
cadmium chloride (CdCl2), hydrate (2:5) EZ broj : 640-998-0 | CAS broj: 7790-78-5
233-296-7
10108-64-2
16-lip-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
271-093-5
68515-50-4
16-lip-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16-pro-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16-pro-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16-pro-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
217-710-3
1937-37-7
16-pro-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16-pro-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-559-5
84-75-3
16-pro-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16-pro-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
206-397-9
335-67-1
20-lip-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
205-017-9
131-18-0
20-lip-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Monteponite (CdO) EZ broj : - | CAS broj: 12139-21-8
215-146-2
1306-19-0
20-lip-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to: