Smjernice za REACH

Donji popis sadrži sve  dokumente sa smjernicama koji su dostupne ili će biti dostupni na ovoj internetskoj stranici. Ti su dokumenti nastali uz sudjelovanje mnogih: industrije, država članica i nevladinih organizacija. Cilj ovih dokumenata olakšati implementaciju REACH-a opisujući dobre prakse u ispunjavanju dotičnih obveza.

Neki od ovih dokumenata već su prevedeni ili će biti prevedeni na službene jezike EU-a. Prijevodima možete pristupiti na ovoj stranici: koristite izbornik za jezike u gornjem desnom uglu ove stranice.

Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema uredbama REACH i CLP
Naziv reference:
Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema uredbama REACH i CLP
Opis:
U ovom se dokumentu opisuje kako odrediti naziv i identificirati tvar u skladu s uredbama REACH i CLP.
preuzmite cijeli dokument u PDF-u (22/02/2024)
Kratke smjernice
preuzmite cijeli dokument u PDF-u
Appendix for nanoforms
Preuzmi dokument u PDF-u (1/2022)

Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice za registraciju
Naziv reference:
Smjernice za registraciju
Opis:
U ovom se dokumentu opisuje kada i na koji se način može registrirati tvar u skladu s Uredbom REACH.
 
Preuzmi dokument u PDF-u (08/2021)
 
Appendix for nanoforms
Preuzmi dokument u PDF-u ( 01/2022 )
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti
Naziv reference:
Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti
Opis:
U ovim su smjernicama opisani zahtjevi obavješćivanja prema Uredbi REACH s obzirom na svojstva tvari, izloženost, upotrebu i mjere upravljanja rizikom u okviru procjene kemijske sigurnosti.
 
Više
Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima

 

Naziv reference:
Smjernice za proizvode
Opis:
Ovaj dokument sadržava upute za proizvođače i uvoznike proizvoda kako bi mogli utvrditi imaju li obveze u skladu s Uredbom REACH, posebno u pogledu registracije i prijave u skladu s njezinim člankom 7. te u pogledu komunikacije unutar lanca opskrbe proizvoda u skladu s člankom 33.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u (19/10/2017)
Kratke smjernice
preuzmite cijeli dokument u PDF-u
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova
Naziv reference:
Smjernice za sigurnosno-tehničke listove
Opis:
Ove smjernice sadržavaju informacije o pitanjima koja valja uzeti u obzir pri izradi sigurnosno-tehničkih listova (STL), pojedinosti o zahtjevima u pogledu informacija koje je potrebno uvrstiti u svaki odjeljak STL-a – uz posebno detaljno objašnjenje o promjenama koje su posljedica različitih izmjena Priloga II. Uredbi REACH i o prijelaznim razdobljima za provedbu navedenih izmjena. Isto tako sadrži i osnovne informacije o tome za koje se tvari i smjese trebaju dostaviti sigurnosno-tehnički listovi i tko ih treba dostaviti.
 
 
download full PDF document (07/04/2021)
Kratke smjernice
preuzmite cijeli dokument u PDF-u
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice o znanstvenom istraživanju i razvoju (SR&D) te o istraživanju i razvoju usmjerenom prema proizvodu i procesu (PPORD)
Naziv reference:
Smjernice o istraživanju i razvoju usmjerenom prema proizvodu i procesu
Opis:
TU ovom se dokumentu opisuju posebne odredbe Uredbe REACH o tvarima koje se proizvode, uvoze ili upotrebljavaju za znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D) te za istraživanje i razvoj usmjerene prema proizvodu i procesu (PPORD).
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u (28/11/2017)
Kratke smjernice
preuzmite cijeli dokument u PDF-u  (21/11/2017)
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice za daljnje korisnike
Naziv reference:
Smjernice za daljnje korisnike
Opis:
U ovom se dokumentu opisuju uloge i obveze daljnjih korisnika te daju savjeti tim korisnicima o načinu pripreme za provedbu Uredbe REACH.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u [HR] (21/10/2014)
Kratke smjernice
preuzmite cijeli dokument u PDF-u
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice za pripremu dosjea u skladu s Prilogom XV. o određivanju posebno zabrinjavajućih tvari
Naziv reference:
Smjernice za određivanje posebno zabrinjavajućih tvari
Opis:
U ovom se dokumentu opisuje kako nadležna tijela (nadležna tijela država članica ili ECHA) mogu izraditi dosje u skladu s Prilogom XV. za određivanje posebno zabrinjavajućih tvari.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u [EN] (12/02/2014)
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice za Prilog V
Naziv reference:
Smjernice za Prilog V
Opis:
U ovom se dokumentu opisuju izuzetci od obveze registracije u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (b) Uredbe REACH..
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u (28/11/2012)
Smjernice za monomere i polimere
Naziv reference:
Smjernice za monomere i polimere
Opis:
U ovom se dokumentu opisuju posebne odredbe za polimere i monomere iz Uredbe REACH.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u (21/02/2023)
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice o razmjeni podataka
Smjernice o razmjeni podataka
Naziv reference:
Smjernice o razmjeni podataka
Opis:
U ovom se dokumentu opisuju načela i mehanizmi za razmjenu podataka o tvarima u skladu s Uredbom REACH. Pružaju se savjeti i praktične preporuke kako bi se pomoglo poduzećima da ispune svoje obveze u pogledu razmjene podataka i troškova. U dokumentu se opisuju i pitanja iz područja povjerljivih poslovnih informacija, prava intelektualnog vlasništva i prava tržišnog natjecanja koja se odnose na razmjenu podataka.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u (12/2023)
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice za izradu zahtjeva za davanje autorizacije
Naziv reference:
Smjernice za izradu zahtjeva za davanje autorizacije
Opis:
U ovom se dokumentu opisuje način izrade zahtjeva za davanje autorizacije te smjernice za analizu alternativa i planova zamjene. Isto tako sadrži opis o tome kako treće strane mogu pripremiti i podnijeti informacije o alternativama.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u ( 01/2021 )
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice za socioekonomsku analizu – autorizacija
Naziv reference:
Smjernice za socioekonomsku analizu – autorizacija
Opis:
Ovaj dokument sadržava upute podnositeljima zahtjeva za davanje autorizacije kako bi lakše izradili socioekonomsku analizu.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u ( 09/12/2011 )
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice o intermedijerima
Naziv reference:
Smjernice o intermedijerima
Opis:
U ovom se dokumentu opisuje kada i kako se mogu primijeniti posebne odredbe o registraciji intermedijera u skladu s Uredbom REACH.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u ( 01/2023 )
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više [PDF]
Smjernice za prijenos informacija o rizicima i sigurnoj uporabi kemikalija
Naziv reference:
Smjernice za komunikaciju o rizicima
Opis:
Ove smjernice namijenjene su uglavnom nadležnim tijelima država članica kako bi se njima koristila pri prijenosu informacija o rizicima od kemikalija, posebno u kontekstu Uredbe REACH.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u [EN] (12/2010)
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice o otpadu i oporabljenim tvarima
Naziv reference:
Smjernice o otpadu i oporabljenim tvarima
Opis:
U ovom se dokumentu opisuju uvjeti koje moraju ispuniti pravne osobe koje se bave oporabom tvari iz otpada kako bi ostvarile pravo na izuzeće iz članka 2. stavka 7. točke (d) Uredbe REACH te opisuje obvezu podjele informacija u lancu opskrbe u skladu s glavom IV. Uredbe REACH.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u (06/2010)
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Smjernice o određivanju prioriteta za evaluaciju

Ovaj dokument sa smjernicama više ne vrijedi i uklonjen je s internetskih stranica ECHA-e. Zamijenjen je aktualnim i ažuriranim informacijama koje su dostupne na internetskim stranicama ECHA-e za evaluaciju. Možete im pristupiti izravno putem sljedećih poveznica:http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation and http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Smjernice o evaluaciji dosjea i tvari

Ovaj dokument sa smjernicama više ne vrijedi i uklonjen je s internetskih stranica ECHA-e. Zamijenjen je aktualnim i ažuriranim informacijama koje su dostupne na internetskim stranicama ECHA-e za evaluaciju. Možete im pristupiti izravno putem sljedećih poveznica:http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation and http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Smjernice za izradu dosjea za ograničenja u skladu s Prilogom XV
Naziv reference:
Smjernice za izradu dosjea za ograničenja u skladu s Prilogom XV
Opis:
U ovom se dokumentu opisuje kako nadležna tijela (nadležna tijela država članica ili ECHA na zahtjev Komisije) mogu izraditi dosje u skladu s Prilogom XV. za predlaganje ograničenja u skladu s Uredbom REACH.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u [EN] ( 06/2007 )
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF]
Smjernice za socioekonomsku analizu – ograničenja
Naziv reference:
Smjernice za socioekonomsku analizu – ograničenja
Opis:
Ovaj dokument sadržava upute nadležnim tijelima država članica i ECHA-i (kada postupa na zahtjev Komisije) za izradu i uporabu socioekonomske analize pri pripremi dosjea za ograničenje u skladu s Prilogom XV. Nadalje, dokument sadržava upute zainteresiranim stranama za izradu socioekonomske analize ili pružanje informacija kao pomoć pri analizi.
 
preuzmite cijeli dokument u PDF-u [EN] (05/2008)
Dodatne informacije na ECHA-inim internetskim stranicama
Saznajte više