Dobavljači aktivnih tvari

Dobavljači aktivnih tvari

Dobavljači aktivnih tvari

ECHA je nadležna za objavljivanje popisa relevantnih tvari i dobavljača odgovarajućih tvari i proizvoda u skladu s člankom 95. Uredbe o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 334/2014 od 11. ožujka 2014. Taj se popis sastavlja kako bi se „osigurao ravnopravan položaj osoba koje stavljaju aktivne tvari na tržište” (uvodna izjava 8. Uredbe o biocidnim proizvodima).

Dobavljači na popisu iz članka 95. uključuju sudionike u programu revizije, zagovaratelje novih aktivnih tvari koji su podnijeli dokumentaciju u skladu s člankom 11.Direktive o biocidnim proizvodima (Direktiva BPD 98/8/EZ) ili u skladu s člankom 7. Uredbe BPR, podnositelje zahtjeva za odobrenje proizvoda u slučaju kada prijava uključuje alternativnu dokumentaciju o aktivnim tvarima (takozvanu „dokumentaciju treće strane”) te dobavljače koji su podnijeli zahtjev u skladu s člankom 95. stavkom 1. Uredbe BPR koji je ECHA ocijenila usklađenim.

Od 1. rujna 2015., biocidni proizvod ne može biti dostupan na tržištu EU-a ako ili dobavljač tvari ili dobavljač proizvoda nije uključen na popis iz članka 95. za vrstu proizvoda kojoj proizvod pripada.

ECHA redovito ažurira popis iz članka 95. Informacije u popisu točne su u onoj mjeri u kojoj ECHA o njima ima saznanja. Kako bi se ispravio unos na popisu iz članka 95., podnositelj zahtjeva mora unijeti odgovarajuću promjenu u sustav R4BP3 (npr. za sudionike u programu revizije čiji zahtjev za aktivnu tvar još nije odobren i poduzeća uvrštena na popis na temelju zahtjeva za uvrštenje iz članka 95.). Ako to nije moguće (za dodatne pojedinosti vidjeti Prilog obrascu „Zahtjev za ispravak unosa na popisu iz članka 95.”), poduzeća moraju zatražiti izmjenu podnošenjem prethodno navedenog obrasca putem ECHA-inih obrazaca za kontakt. Ovisno o složenosti zahtjeva za izmjenu, vrijeme koje treba uzeti u obzir može varirati.

U slučaju sumnje ili za upute o tome kako izvršiti određenu promjenu u sustavu R4BP3 obratite se ECHA-inoj službi za pomoć putem ECHA-inih obrazaca za kontakt.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.