Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Osnovno načelo u Uredbi o biocidnim proizvodima ((EU) br. 528/2012 (BPR)) jest da biocidni proizvod mora biti odobren prije nego što ga se može staviti na raspolaganje na tržištu ili upotrebljavati u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarskoj. Taj se postupak odvija u dva uzastopna koraka. Prvo se ocjenjuje aktivna tvar i, pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji, odobrava je se za određenu vrstu proizvoda. Drugi je korak odobrenje svakog proizvoda koji se sastoji od odobrenih aktivnih tvari, sadržava ih ili ih stvara. Ova stranica odnosi se na prvi korak.

Podatci na ovoj stranici odnose se na aktivnu tvar ili vrstu proizvoda, što se odražava u svim filtrima za pretraživanje i rezultatima pretraživanja. Nakon toga u tablici u nastavku prikazuju se informacije prema kombinaciji aktivne tvari ili vrste proizvoda. Izrazi „aktivna tvar” i „kombinacija aktivne tvari/vrste proizvoda” koriste se naizmjenično za učinkovitije pretraživanje.

Baza podataka uključuje aktivne tvari u programu revizije, aktivne tvari koje nisu uključene u program revizije te tvari iz Priloga I. Uredbi o biocidnim proizvodima. Više informacija o kategorizaciji aktivnih tvari nalazi se na stranici Approval of active substances (Odobrenje aktivnih tvari).

Više informacija o pretraživanjima koja možete provesti i načinu na koji su informacije prikazane nalazi se u nastavku.

Način pretraživanja

Informacije o biocidnim aktivnim tvarima možete pregledati na dva načina:

- prema kombinaciji određene aktivne tvari i vrste proizvoda (upotrijebiti karticu Search (pretraživanje)) i

- kao sažetak svih zahtjeva za vrstu proizvoda podnesenih za određenu aktivnu tvar (kartica Summary (Sažetak)).

U kartici Search pretraživati možete na temelju:

- pojedinosti o aktivnoj tvari: identifikacijske oznake tvari, vrste proizvoda, potencijalne tvari za zamjenu.
(Zadani status polja Candidate for substitution (potencijalna tvar za zamjenu) jest „u procjeni” i taj status nužno ne podrazumijeva da se za aktivnu tvar sumnja da je potencijalna tvar za zamjenu. Nakon što je utvrđeno da aktivna tvar jest ili nije potencijalna tvar za zamjenu, status na stranici za distribuciju u skladu s time mijenja se u „da” ili „ne”).

- podataka o odobrenju: na primjer, statusa zahtjeva za odobrenje, faze procjene u postupku odobrenja, valjanosti dodijeljenog odobrenja

- povezanih odobrenih biocidnih proizvoda (trgovačkih naziva biocidnog proizvoda).

Način prikazivanja informacija

U tablici s rezultatima prikazuju su informacije o aktivnoj tvari, kao što su datum dodjele i isteka odobrenja, nadležno ocjenjivačko tijelo te status odobrenja ili procjene. Naziv tvari poveznica je na stranicu s informacijama o tvari (informativna kartica) na kojoj se nalaze sažete informacije o tvari iz svih regulatornih propisa kojima upravlja ECHA.

Podatci o aktivnim tvarima prikupljaju se iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP3), koji sadrži informacije o aktivnim tvarima za koje je podnesen zahtjev za odobrenje za određenu vrstu biocidnog proizvoda u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva 98/8/EZ). Napominjemo da se korak validacije iz sustava R4BP3 mora uspješno proći kako bi se aktivne tvari distribuirale ili za prikaz najnovijeg statusa u postupku podnošenja zahtjeva.

Više informacija o odobrenju određene aktivne tvari nalazi se u informativnom članku (dostupnom putem ikone oka u tablici s rezultatima). U informativnom članku nalaze se pojedinosti o najnovijim podatcima o odobrenju, uključujući relevantne dokumente, povezane odobrene biocidne proizvode i pregled svih promjena u odobrenju aktivne tvari.

U tablici s rezultatima također je vidljiv broj povezanih odobrenih biocidnih proizvoda. Broj predstavlja broj klastera proizvoda (skupina odobrenja) koji sadrže određenu aktivnu tvar.

U kartici Summary navedeni su svi zahtjevi za vrstu proizvoda podneseni za određenu aktivnu tvar, bez obzira na to je li odobrenje izdano ili odbijeno. Status odobrenja aktivne tvari i kombinacije vrste proizvoda opisan je ikonom. Ako mišem prijeđete preko ikone, možete vidjeti status zahtjeva za odobrenje, korak procjene ako je postupak odobrenja u tijeku te možete pristupiti informativnom listu o aktivnoj tvari.

Preuzimanje rezultata

Rezultate aktivne tvari možete preuzeti u standardnim formatima ECHA-inog mrežnog mjesta (XLS, CSV i XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

No results were found
 
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate 220-767-7 51580-86-0 PT02 icon PT02 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate 220-767-7 51580-86-0 PT03 icon PT03 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate 220-767-7 51580-86-0 PT04 icon PT04 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate 220-767-7 51580-86-0 PT05 icon PT05 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate 220-767-7 51580-86-0 PT11 icon PT11 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet

Export search results to: