Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Osnovno načelo u Uredbi o biocidnim proizvodima ((EU) br. 528/2012 (BPR)) jest da biocidni proizvod mora biti odobren prije nego što ga se može staviti na raspolaganje na tržištu ili upotrebljavati u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarskoj. Taj se postupak odvija u dva uzastopna koraka. Prvo se ocjenjuje aktivna tvar i, pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji, odobrava je se za određenu vrstu proizvoda. Drugi je korak odobrenje svakog proizvoda koji se sastoji od odobrenih aktivnih tvari, sadržava ih ili ih stvara. Ova stranica odnosi se na prvi korak.

Podatci na ovoj stranici odnose se na aktivnu tvar ili vrstu proizvoda, što se odražava u svim filtrima za pretraživanje i rezultatima pretraživanja. Nakon toga u tablici u nastavku prikazuju se informacije prema kombinaciji aktivne tvari ili vrste proizvoda. Izrazi „aktivna tvar” i „kombinacija aktivne tvari/vrste proizvoda” koriste se naizmjenično za učinkovitije pretraživanje.

Baza podataka uključuje aktivne tvari u programu revizije, aktivne tvari koje nisu uključene u program revizije te tvari iz Priloga I. Uredbi o biocidnim proizvodima. Više informacija o kategorizaciji aktivnih tvari nalazi se na stranici Approval of active substances (Odobrenje aktivnih tvari).

Više informacija o pretraživanjima koja možete provesti i načinu na koji su informacije prikazane nalazi se u nastavku.

Način pretraživanja

Informacije o biocidnim aktivnim tvarima možete pregledati na dva načina:

- prema kombinaciji određene aktivne tvari i vrste proizvoda (upotrijebiti karticu Search (pretraživanje)) i

- kao sažetak svih zahtjeva za vrstu proizvoda podnesenih za određenu aktivnu tvar (kartica Summary (Sažetak)).

U kartici Search pretraživati možete na temelju:

- pojedinosti o aktivnoj tvari: identifikacijske oznake tvari, vrste proizvoda, potencijalne tvari za zamjenu.
(Zadani status polja Candidate for substitution (potencijalna tvar za zamjenu) jest „u procjeni” i taj status nužno ne podrazumijeva da se za aktivnu tvar sumnja da je potencijalna tvar za zamjenu. Nakon što je utvrđeno da aktivna tvar jest ili nije potencijalna tvar za zamjenu, status na stranici za distribuciju u skladu s time mijenja se u „da” ili „ne”).

- podataka o odobrenju: na primjer, statusa zahtjeva za odobrenje, faze procjene u postupku odobrenja, valjanosti dodijeljenog odobrenja

- povezanih odobrenih biocidnih proizvoda (trgovačkih naziva biocidnog proizvoda).

Način prikazivanja informacija

U tablici s rezultatima prikazuju su informacije o aktivnoj tvari, kao što su datum dodjele i isteka odobrenja, nadležno ocjenjivačko tijelo te status odobrenja ili procjene. Naziv tvari poveznica je na stranicu s informacijama o tvari (informativna kartica) na kojoj se nalaze sažete informacije o tvari iz svih regulatornih propisa kojima upravlja ECHA.

Podatci o aktivnim tvarima prikupljaju se iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP3), koji sadrži informacije o aktivnim tvarima za koje je podnesen zahtjev za odobrenje za određenu vrstu biocidnog proizvoda u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva 98/8/EZ). Napominjemo da se korak validacije iz sustava R4BP3 mora uspješno proći kako bi se aktivne tvari distribuirale ili za prikaz najnovijeg statusa u postupku podnošenja zahtjeva.

Više informacija o odobrenju određene aktivne tvari nalazi se u informativnom članku (dostupnom putem ikone oka u tablici s rezultatima). U informativnom članku nalaze se pojedinosti o najnovijim podatcima o odobrenju, uključujući relevantne dokumente, povezane odobrene biocidne proizvode i pregled svih promjena u odobrenju aktivne tvari.

U tablici s rezultatima također je vidljiv broj povezanih odobrenih biocidnih proizvoda. Broj predstavlja broj klastera proizvoda (skupina odobrenja) koji sadrže određenu aktivnu tvar.

U kartici Summary navedeni su svi zahtjevi za vrstu proizvoda podneseni za određenu aktivnu tvar, bez obzira na to je li odobrenje izdano ili odbijeno. Status odobrenja aktivne tvari i kombinacije vrste proizvoda opisan je ikonom. Ako mišem prijeđete preko ikone, možete vidjeti status zahtjeva za odobrenje, korak procjene ako je postupak odobrenja u tijeku te možete pristupiti informativnom listu o aktivnoj tvari.

Preuzimanje rezultata

Rezultate aktivne tvari možete preuzeti u standardnim formatima ECHA-inog mrežnog mjesta (XLS, CSV i XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Summary of status of applications for approval of active substance/product-type and Annex I records under the BPD or the BPR.
Active substance
See the legend
No results were found
Annex I Product-type
Disinfectants Preservatives Pest Control Other
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Annex I substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 Approved
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 Initial application for approval in progress
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 Approved
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 Cancelled application
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 No longer supported
Annex I substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 Approved
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 Initial application for approval in progress No longer supported
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 Expired Approved
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 No longer supported Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 Not approved
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 Not approved
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 Approved Approved
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress No longer supported Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 Approved
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 No longer supported
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 Approved Approved Approved
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 Not approved
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 Approved
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 No longer supported Not approved Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress No longer supported
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 Initial application for approval in progress
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 Approved
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 Approved
2-Butanone, peroxide 215-661-2 1338-23-4 Not approved Not approved Not approved Not approved
2-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one (BBIT)
SUBSTANCE S123386;
VANQUISH 100
420-590-7 4299-07-4 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
2-chloro-N-[[[4-(trif luoromethoxy) phenyl]amino]carbonyl]benzamide (Triflumuron) 264-980-3 64628-44-0 Not approved
2-hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol 255-953-7 42822-86-6 No longer supported
2-methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one hydrochloride 247-499-3 26172-54-3 Initial application for approval in progress
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) 220-239-6 2682-20-4 Initial application for approval in progress Approved Approved Approved
2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Prallethrin) 245-387-9 23031-36-9 Initial application for approval in progress
2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) 247-761-7 26530-20-1 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Approved Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
2-Phenoxyethanol 204-589-7 122-99-6 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Not approved Initial application for approval in progress Cancelled application Cancelled application
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (CAS nr: 25322-99-0)/ Polymeric quaternary ammonium bromide (PQ Polymer) - - Not approved Not approved
2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole (Thiabendazole) 205-725-8 148-79-8 Initial application for approval in progress Expired Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea/ Isoproturon 251-835-4 34123-59-6 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC) 259-627-5 55406-53-6 Approved Initial application for approval in progress Approved Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Approved
3-phenoxybenzyl (1R)-cis,trans-2,2- dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (d-Phenothrin) - 188023-86-1 No longer supported
4,4-dimethyloxazolidine 257-048-2 51200-87-4 Not approved Not approved Not approved
4,5-Dichloro-2-octylisothiazol-3(2H)-one (4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT)) 264-843-8 64359-81-5 Initial application for approval in progress Approved Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress Approved
4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxy- methyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile (Chlorfenapyr) 602-782-4 122453-73-0 Approved Initial application for approval in progress
5-chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol (DCPP) 429-290-0 3380-30-1 Approved Approved Approved
5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CIT) 247-500-7 26172-55-4 Initial application for approval in progress
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid (PAP)
PAP
410-850-8 128275-31-0 Initial application for approval in progress Initial application for approval in progress No longer supported No longer supported
7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole (EDHO) 231-810-4 7747-35-5 No longer supported No longer supported
[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl3-(2,2-dichlor-oethenyl)-2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate (alpha-Cypermethrin);
[1α(S*),3α]-(α)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl3-(2,2-dichlor-oethenyl)-2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate αCypermethrin)
614-054-3 67375-30-8 Approved
[2,4-Dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-cis-chrysanthemate;
[2,4- Dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl] methyl(1R)-trans-chrysanthemate (Imiprothrin)
428-790-6 72963-72-5 Approved
Abamectin 615-339-5 71751-41-2 Expired
Acetamiprid 603-921-1 135410-20-7 Approved
Legend
  • Initial approval in progress
    Approved - Renewal in progress
    Approved - Other update in progress
  • Approved
  • Not approved
  • Expired
  • Cancelled application
  • No longer supported
Back to top

Export search results to:

categoriesdisplay_WAR_categoriesdisplayportlet_INSTANCE_cotria1

Portleti je privremeno nedostupan.