Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Ovdje možete pronaći informacije o biocidnim proizvodima odobrenima na tržištu EU-a/EGP-a u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva 98/8/EZ) i Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba (EU) br. 528/2012).

Svi biocidni proizvodi koji sadržavaju odobrene aktivne tvari ocjenjuju se u pogledu sigurnosti i djelotvornosti prije nego što im se dopusti prodaja u EU-u. Međutim, proizvodi koji su bili na tržištu prije 2000. mogu se nastaviti prodavati dok nadležna tijela ocjenjuju aktivne tvari koje sadrže.

Način pretraživanja

Biocidne proizvode možete pretražiti na temelju:

trgovačkog naziva proizvoda

vrste proizvoda

aktivne tvar u proizvodu (uz mogućnost pretraživanja prema aktivnim tvarima za koje se zna da su potencijalne tvari za zamjenu)

podatcima o odobrenju (na primjer nositelj odobrenja ili broj odobrenja)

pojedinosti o proizvodu (na primjer informacije o uporabi, kao što su ciljani organizam i metoda primjene proizvoda odnosno oznake upozorenja i obavijesti).

Vrste odobrenja proizvoda

Dostupne su informacije iz tri vrste odobrenja.

Pojednostavljeno odobrenje: Ti biocidni proizvodi imaju povoljniji profil u pogledu utjecaja na okoliš ili zdravlje ljudi i životinja te se stoga na njih primjenjuje jednostavniji postupak. Odobrenje se objavljuje zajedno s povezanim prijavama za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište.

Odobrenje Unije: Ti biocidni proizvodi smiju se stavljati na tržište u cijelom EU-u/EGP-u i Švicarskoj.

Nacionalno odobrenje: Ti biocidni proizvodi odobreni su u određenim državama članicama EU-a. Odobrenje se objavljuje zajedno s povezanim uzajamnim priznanjem u drugim državama članicama u kojima je biocidni proizvod odobren na tržištu.

Način prikaza informacija

Biocidni proizvodi prikazuju se kao skupine odobrenja, skupine proizvoda, u kojima se međusobno priznavanje (proširenje nacionalnog odobrenja proizvoda na druge dijelove tržišta) prikazuje zajedno s njihovim referentnim odobrenjima. To vam omogućuje da pratite sve dijelove tržišta na kojima se određeni proizvod nudi, kao i sve trgovačke nazive pod kojima se proizvod stavlja na tržište. Proizvodi odobreni u okviru istog postupka odobrenja biocidnih proizvoda imaju vlastite klastere.

Načelo grupiranja proizvoda primjenjuje se i na pretraživanje. Stoga tablica s rezultatima prikazuje klastere proizvoda koji sadržavaju barem jedno odobrenje koje ispunjava kriterije pretraživanja. Na primjer, ako tražite status odobrenja „odobreno”, prikazat će se svi klasteri proizvoda u kojima barem jedno odobrenje sadržava taj posebni status.

Tablica s rezultatima prikazuje informacije na razini klastera proizvoda, dok se više informacija o posebnim odobrenjima proizvoda nalazi u informativnom listu o proizvodu. Svaki proizvod ima poseban informativni članak s informacijama o primjenjivim trgovačkim nazivima, dokumentima i nositeljima odobrenja za svako pojedinačno odobrenje proizvoda, uključujući prethodne procjene proizvoda. Informativni članak dostupan je putem ikone oka u tablici s rezultatima.

Usporedba biocidnih proizvoda

Možete usporediti do četiri proizvoda kako biste vidjeli njihova svojstva, kao što su aktivne tvari u proizvodu, njihove koncentracije, informacije o uporabi proizvoda te oznake upozorenja i obavijesti.

Većina informacija u alatu za usporedbu potječe iz sažetka opisa svojstava (SPC) proizvoda. SPC je dostupan samo za proizvode odobrene od 2016. Proizvodi sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda dostavljenima prije 1. siječnja 2016. sadrže samo ograničene informacije u alatu za usporedbu: trgovačka imena, tržišno područje, aktivnu tvar (bez koncentracije) i vrstu proizvoda.

Preuzimanje rezultata

Rezultate biocidnog proizvoda možete preuzeti u standardnim formatima ECHA-inog mrežnog mjesta (XLS, CSV i XML). Generirani rezultati razvrstani su prema odobrenju proizvoda, odnosno svako se odobrenje prikazuje u zasebnom retku.

Stupac „ciljni organizam” u generiranoj datoteci kombinacija je triju polja: uobičajenog naziva, znanstvenog naziva i faze razvoja, kao što je: štakor (Rattus norvegicus) odrasli.

Imajte na umu da se zbog tehničkih ograničenja trenutačno prikazuje samo ograničen broj povučenih i isteklih odobrenja koja će se postupno objavljivati.

Popis za preuzimanje (izvadak iz sustava R4BP2)

Datoteka koja se može preuzeti u nastavku sadrži odobrenja proizvoda u skladu s Direktivom 98/8/EZ (Direktiva o biocidnim proizvodima) i Uredbom (EU) br. 528/2012 (Uredba o biocidnim proizvodima) preuzeta iz IT sustava R4BP2 dana 1. rujna 2013.

Napominjemo da se popis za preuzimanje u nastavku temelji na podatcima dostupnima u sustavu R4BP2 od 1. rujna 2013. Ti podatci možda nisu potpuni ni ažurirani.

Preuzmite datoteku XLS  [XLS]

No results were found
Authorisation type   Compare

Креозот, тип В,

Креозот тип С,

Креозот тип C GX-Plus

Creosote Grade C GX Plus

Creosote Grade C

Creosote Grade B

Creosote EN 13991 Grade Β

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

Creosote EN 13991 Grade C

Creosote EN 13991 Grade B

Creosote

PT08 icon PT08

Creosote

Austria

Bulgaria

Czech Republic

Finland

Germany

Greece

Ireland

Latvia

Norway

Poland

Slovenia

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Κρεοσώτου (Maderoil Grade B or C)

Creosote (Maderoil Grade B)

CREOSOTE (MADEROIL GRADE B AND C)

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C )

PT08 icon PT08

Creosote

France

Greece

Spain

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

ΚΡΕΟΖΩΤΟ (ΠΙΣΣΕΛΑΙΟ ΒΑΘΜΟΥ C)

Creosote (Maderoil Grade C)

Creosote (Maderoil Grade B)

Creosota (Maderoil Grade C)

-

PT08 icon PT08

Creosote

Croatia

Greece

Ireland

Poland

Portugal

Romania

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

ΚΡΕΟΖΩΤΟ (ΠΙΣΣΕΛΑΙΟ ΒΑΘΜΟΥ B)

Creosote (Maderoil Grade B)

-

PT08 icon PT08

Creosote

Croatia

Greece

Ireland

Poland

Portugal

Romania

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

WEI C

WEI B

TN Oil

Dark Creosote

Creosote Oil 100%

Creosote Oil -C- 100%

PT08 icon PT08

Creosote

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

WEI C

TN Oil

Tn Oil

Steinkohlenteer-Imprägnieröl gemäßWEI-SpezifikationTyp C

Steinkohlenteer-Imprägnieröl gemäß WEI-Spezifikation Typ C

Steinkohlenteer-Imprägnieröl ge-mäß WEI-Spezifikation Typ C

Creosote Grade C

Creosote BTPF Koppers

Creosote BPF Koppers

PT08 icon PT08

Creosote

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Latvia

Norway

Poland

Romania

Slovenia

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

WEI B

PT08 icon PT08

Creosote

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

WEI B

WE B

Steinkohlenteer-Imprägnieröl gemäßWEI-SpezifikationTyp B

Steinkohlenteer-Imprägnieröl gemäß WEI-Spezifikation Typ B

Steinkohlenteer-Imprägnieröl ge-mäß WEI-Spezifikation Typ B

Creosote GradeB

Creosote BTPF Koppers

Creosote BPF Koppers

PT08 icon PT08

Creosote

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Latvia

Norway

Poland

Romania

Slovenia

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Olej kreozotowy gatunek C

Creosote Oil Grade C

-

PT08 icon PT08

Creosote

Czech Republic

Latvia

Poland

Romania

National authorisation Link to the factsheet

Olej Kreozotowy Gatunek B

PT08 icon PT08

Creosote

Poland

National authorisation Link to the factsheet

Olej kreozotowy gatunek B

Creosote Oil Grade B

-

PT08 icon PT08

Creosote

Czech Republic

Latvia

Poland

Romania

National authorisation Link to the factsheet

EN 13991 Creosote Grade C

Creosote EN 13991 Grade C

CREOSOTE EN 13991

PT08 icon PT08

Creosote

Belgium

France

Spain

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

EN 13991 Creosote Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

EN 13991 Creosote Grade B

Creosote EN 13991 Grade B

CREOSOTE EN 13991

PT08 icon PT08

Creosote

Belgium

France

Spain

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

Creosote_EN_13991_Grade_C_GXplus

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Croatia

Ireland

Poland

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

Creosote_EN_13991_Grade_C

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Croatia

Ireland

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

Creosote GradeC GXPlus

PT08 icon PT08

Creosote

Germany

National authorisation Link to the factsheet

Creosote Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Germany

National authorisation Link to the factsheet

Creosote Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Germany

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991GRade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Finland

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991 GradeB

PT08 icon PT08

Creosote

Finland

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Norway

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Greece

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Greece

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991 Grade B

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN13991 Grade B

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 GradeC

PT08 icon PT08

Creosote

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 GradeB

PT08 icon PT08

Creosote

Greece

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Austria

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus

PT08 icon PT08

Creosote

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Austria

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Norway

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Finland

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade C

PT08 icon PT08

Creosote

Poland

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Austria

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Norway

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Croatia

Ireland

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

Creosote EN 13991 Grade B

PT08 icon PT08

Creosote

Poland

National authorisation Link to the factsheet

CREOSOTE (MADEROIL GRADE C)

PT08 icon PT08

Creosote

France

National authorisation Link to the factsheet

CREOSOTE (MADEROIL GRADE B)

PT08 icon PT08

Creosote

France

National authorisation Link to the factsheet

-

PT08 icon PT08

Creosote

Greece

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: