Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Ovdje možete pronaći informacije o biocidnim proizvodima odobrenima na tržištu EU-a/EGP-a u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva 98/8/EZ) i Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba (EU) br. 528/2012).

Svi biocidni proizvodi koji sadržavaju odobrene aktivne tvari ocjenjuju se u pogledu sigurnosti i djelotvornosti prije nego što im se dopusti prodaja u EU-u. Međutim, proizvodi koji su bili na tržištu prije 2000. mogu se nastaviti prodavati dok nadležna tijela ocjenjuju aktivne tvari koje sadrže.

Način pretraživanja

Biocidne proizvode možete pretražiti na temelju:

trgovačkog naziva proizvoda

vrste proizvoda

aktivne tvar u proizvodu (uz mogućnost pretraživanja prema aktivnim tvarima za koje se zna da su potencijalne tvari za zamjenu)

podatcima o odobrenju (na primjer nositelj odobrenja ili broj odobrenja)

pojedinosti o proizvodu (na primjer informacije o uporabi, kao što su ciljani organizam i metoda primjene proizvoda odnosno oznake upozorenja i obavijesti).

Vrste odobrenja proizvoda

Dostupne su informacije iz tri vrste odobrenja.

Pojednostavljeno odobrenje: Ti biocidni proizvodi imaju povoljniji profil u pogledu utjecaja na okoliš ili zdravlje ljudi i životinja te se stoga na njih primjenjuje jednostavniji postupak. Odobrenje se objavljuje zajedno s povezanim prijavama za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište.

Odobrenje Unije: Ti biocidni proizvodi smiju se stavljati na tržište u cijelom EU-u/EGP-u i Švicarskoj.

Nacionalno odobrenje: Ti biocidni proizvodi odobreni su u određenim državama članicama EU-a. Odobrenje se objavljuje zajedno s povezanim uzajamnim priznanjem u drugim državama članicama u kojima je biocidni proizvod odobren na tržištu.

Način prikaza informacija

Biocidni proizvodi prikazuju se kao skupine odobrenja, skupine proizvoda, u kojima se međusobno priznavanje (proširenje nacionalnog odobrenja proizvoda na druge dijelove tržišta) prikazuje zajedno s njihovim referentnim odobrenjima. To vam omogućuje da pratite sve dijelove tržišta na kojima se određeni proizvod nudi, kao i sve trgovačke nazive pod kojima se proizvod stavlja na tržište. Proizvodi odobreni u okviru istog postupka odobrenja biocidnih proizvoda imaju vlastite klastere.

Načelo grupiranja proizvoda primjenjuje se i na pretraživanje. Stoga tablica s rezultatima prikazuje klastere proizvoda koji sadržavaju barem jedno odobrenje koje ispunjava kriterije pretraživanja. Na primjer, ako tražite status odobrenja „odobreno”, prikazat će se svi klasteri proizvoda u kojima barem jedno odobrenje sadržava taj posebni status.

Tablica s rezultatima prikazuje informacije na razini klastera proizvoda, dok se više informacija o posebnim odobrenjima proizvoda nalazi u informativnom listu o proizvodu. Svaki proizvod ima poseban informativni članak s informacijama o primjenjivim trgovačkim nazivima, dokumentima i nositeljima odobrenja za svako pojedinačno odobrenje proizvoda, uključujući prethodne procjene proizvoda. Informativni članak dostupan je putem ikone oka u tablici s rezultatima.

Usporedba biocidnih proizvoda

Možete usporediti do četiri proizvoda kako biste vidjeli njihova svojstva, kao što su aktivne tvari u proizvodu, njihove koncentracije, informacije o uporabi proizvoda te oznake upozorenja i obavijesti.

Većina informacija u alatu za usporedbu potječe iz sažetka opisa svojstava (SPC) proizvoda. SPC je dostupan samo za proizvode odobrene od 2016. Proizvodi sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda dostavljenima prije 1. siječnja 2016. sadrže samo ograničene informacije u alatu za usporedbu: trgovačka imena, tržišno područje, aktivnu tvar (bez koncentracije) i vrstu proizvoda.

Preuzimanje rezultata

Rezultate biocidnog proizvoda možete preuzeti u standardnim formatima ECHA-inog mrežnog mjesta (XLS, CSV i XML). Generirani rezultati razvrstani su prema odobrenju proizvoda, odnosno svako se odobrenje prikazuje u zasebnom retku.

Stupac „ciljni organizam” u generiranoj datoteci kombinacija je triju polja: uobičajenog naziva, znanstvenog naziva i faze razvoja, kao što je: štakor (Rattus norvegicus) odrasli.

Imajte na umu da se zbog tehničkih ograničenja trenutačno prikazuje samo ograničen broj povučenih i isteklih odobrenja koja će se postupno objavljivati.

Popis za preuzimanje (izvadak iz sustava R4BP2)

Datoteka koja se može preuzeti u nastavku sadrži odobrenja proizvoda u skladu s Direktivom 98/8/EZ (Direktiva o biocidnim proizvodima) i Uredbom (EU) br. 528/2012 (Uredba o biocidnim proizvodima) preuzeta iz IT sustava R4BP2 dana 1. rujna 2013.

Napominjemo da se popis za preuzimanje u nastavku temelji na podatcima dostupnima u sustavu R4BP2 od 1. rujna 2013. Ti podatci možda nisu potpuni ni ažurirani.

Preuzmite datoteku XLS  [XLS]

No results were found
Authorisation type   Compare

VIRAZAN

Tanaco Musegift PRO

Rentokil Alpha Rapid Bait Blocks

Physalys Expresse Professional

Mäuseköder Pro

Mäuseköder Express Professional

Express Professional

Deadline Alpha Express Bait Blocks

Betaratan Alphafit

ALROD

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Belgium

Denmark

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Portugal

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Vanish Pasta Bait

The Big Cheese Rapid Mouse Killer

Racan Rapid

RACAN Paste AF

Fast Acting Mouse Killer

Ecofective Mouse Killer

Deadfast Ready to Use Mouse Killer - Pre-baited Station

Black Pearl Paste

Agro Alpha

PT14 icon PT14

alphachloralose

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

VANISH PASTA BAIT

THE BIG CHEESE RAPID MOUSE KILLER

RACAN RAPID

RACAN PASTE AF

FAST ACTING MOUSE KILLER

ECOFECTIVE MOUSE KILLER

DEADFAST READY TO USE MOUSE KILLER - PRE-BAITED STATION

BLACK PEARL PASTE

AGRO ALFA

PT14 icon PT14

alphachloralose

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

VANDAL Mäusekörner

VANDAL Mäuseköder

SUGAN Mäuseköder Korn

RAIDER Mäuseköder Alpha

Magik grain

Magik Getreide

insectex Mäuse-Getreidekörner

Flash grain

Flash Getreide

Cumarax Mäuse-Köder Getreide

Black Pearl Grain

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

National authorisation Link to the factsheet

VANDAL Mäuseköder

RAIDER Mäuseköder Alpha

Magik grain

Magik Getreide

Flash grain

Flash Getreide

Cumarax Mäuse-Köder Getreide

BLACK PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

National authorisation Link to the factsheet

Trinol No Mouse Pasta

Sugan Mäuseköder Paste

Sugan Mäusebox mit Köderpaste

Red Pearl Pasta

RACAN PASTE AF

PASTE AF

Magik Paste

Flash Paste

Cumarax Mäuse-Köder Paste

Celaflor Mäuse-Portionsköder

BLACK PEARL PASTA

Alpharatan Mice Super Disk

ALPHA PASTE 4%

Alpha P

ALFA TOP

Accurattin Paste

PT14 icon PT14

alphachloralose

Germany

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE PASTA

Trinol Mäusegift

SUGAN MÄUSEKÖDER PASTE

SUGAN MÄUSEBOX MIT KÖDERPASTE

RACAN PASTE AF

PASTE AF

MAGIK PASTE

FLASH PASTE

CUMARAX MÄUSE-KÖDER PASTE

BLACK PEARL PASTA

ALPHARATAN MICE SUPER DISK

ALPHA PASTE 4%

ALFA TOP

ACCURATTIN PASTE

PT14 icon PT14

alphachloralose

Germany

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE PASTA

RACAN PASTA AF

PASTA AF

MAGIK PASTA

FLASH PASTA

BLACK PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE PASTA

RACAN PASTE AF

PASTE AF

MAGIK PASTE

FLASH PASTE

BLACK PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Lithuania

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE PASTA

RACAN PASTE AF

PASTE AF

NO MOUSE PASTA

MAXI STARR SVJEZI MAMAC

MAGIK PASTE

LE FOUDROYANT SOURIS PATE NOIRE

KOLLANT ALFA TOP 4.0 PASTE

FLASH PASTE PROFESJONELL

FLASH PASTE

FLASH PASTA

BLACK PEARL PASTE

BLACK PEARL PASTA PROFESJONELL

BLACK PEARL PASTA

ALPHAMAYER PASTA

ALPHA PASTA 4%

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Croatia

Finland

France

Greece

Italy

Norway

Poland

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE PASTA

Trinol No Mouse Pasta

TRINOL ALFA PASTA MOD MUS

RODICUM QUICK PASTA MOD MUS

RED PEARL PASTA

RATOLI ALFA

RAPID PASTE

Racan Paste AF

Racan paste AF

RACAN PASTE AF

Racan Grain AF egérirtó szemes csalétek

Racan AF egérirtó pép

PREVEXOR ALP PASTE

Paste AF

PASTE AF

OVERDOSE PASTA

MUSQUIM PASTA

MURIDAX AK PASTA

MURIDAX AK BOX

MAXI STARR SVJEŽI MAMAC

MAXI STARR MEHKA VABA

Magik Paste

MAGIK PASTE

LATIGO ALFA

KOLLANT ALFA TOP 4.0 PASTE

KOBRA RAX MUSGIFT PASTA

FLASH PASTE PROFESJONELL

Flash Paste

FLASH PASTE

Flash Grain egérirtó szemes csalétek

Flash egérirtó pép

BLACK PEARL PASTA PROFESJONELL

Black Pearl Pasta

BLACK PEARL PASTA

Black Pearl egérirtó szemes cslétek

Black Pearl egérirtó pép

ARKAN

ALPHAKILL PASTE

Alpha Paste 4%

ALPHA PASTA 4%

Alpha Grain 4% egérirtó szemes csalétek

ALFAKILL RATON

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

France

Germany

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE

TRINOL MUSGIFT

TRINOL MUSEKORN

TRINOL ALFA KORN MOD MUS

TOMORIN GRAIN

TOMORIN Grain

TOMORIN GRAAN

RODICUM QUICK MUSEKORN

RED PEARL GETREIDE

RACAN GRAIN AF

OVERDOSE GRAIN

OVERDOSE Grain

NO MOUSE KORN

MUSKORN

Musekorn Profesjonell

Musekorn

MURIDAX AK BETE

MAXI STARR ŽITNI MAMAC

MAXI STARR ZITNA VABA

MAGIK GRAIN

MAGIK Grain

KOBRA RAX MUSGIFT KORN

Home Defence Mouse Killer

GRAIN AF

FLASH GRAIN

BLACK PEARL KORN

Black Pearl Grain Profesjonell

Black Pearl Grain

BLACK PEARL GRAIN

ALPHAMAYER CEREAL

ALPHAKILL GRAIN BLACK

PT14 icon PT14

alphachloralose

Belgium

Bulgaria

Croatia

Denmark

Estonia

France

Germany

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Norway

Slovakia

Slovenia

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE

RACAN GRAIN AF

GRAIN AF

FLASH GRAIN

BLACK PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Estonia

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL NO MOUSE

MAGIK GRAUDS

FLASH GRAUDS

BLACK PEARL GRAUDS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

Trinol Mäusegift

Sugan Mäuseköder Korn

Red Pearl Getreide

Magik Grain

Magik Getreide

insectex Mäuse-Getreidekörner

Flash Grain

Flash Getreide

Cumarax Mäuse-Köder Getreide

Celaflor Mäuse-Getreideköder

BLACK PEARL GETREIDE

Alpharatan Mice Super Granule

Accurattin Granulat

PT14 icon PT14

alphachloralose

Germany

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL MÄUSEGIFT

SUGAN MÄUSEKÖDER KORN

MAGIK GRAIN

MAGIK GETREIDE

INSECTEX MÄUSE-GETREIDEKÖRNER

FLASH GRAIN

FLASH GETREIDE

CUMARAX MÄUSE-GETREIDEKÖDER

BLACK PEARL GETREIDE

ALPHARATAN MICE SUPER GRANULE

ACCURATTIN GRANULAT

PT14 icon PT14

alphachloralose

Germany

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL MUSGIFT

RACAN GRAIN AF

MUSKORN

MURIDAX AK BETE

MAGIK GRAIN

KOBRA RAX MUSGIFT KORN

GRAIN AF

FLASH GRAIN

BLACK PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL MUSEKORN

RONGI GRAINS FOUDROYANT

RAPID GRAIN

RACAN GRAIN AF

NO MOUSE KORN

NO MOUSE JYVÄSYÖTTI

MUSEKORN PROFESJONELL

MUSEKORN

MAXI STARR ZITNI MAMAC

MAGIK GRAIN

LE FOUDROYANT SOURIS GRAIN

KRAKEN ALFA GRAIN

GRAIN AF

FLASH GRAIN

FALCON ALFA GRAIN

BYOCID ALFA GRAIN

BLACK PEARL GRAIN PROFESJONELL

BLACK PEARL GRAIN

ALPHAMAYER CEREAL

ALFA TOP GRAIN

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Croatia

Finland

France

Italy

Norway

Poland

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL ALFA PASTA MOD MUS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL ALFA KORN MOD MUS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

TOMORIN PASTA

ROXASECT TEGEN MUIZEN LOKDOOS

RACAN PASTE AF

PREVEXOR ALP PASTE

PASTE AF

OVERDOSE PASTA

MAGIK PASTE

KRUIDVAT MUIZENLOKDOOS

FLASH PASTE

BLACK PEARL PASTA

ALPHARO PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Netherlands

National authorisation Link to the factsheet

TOMORIN GRAIN

SUGAN MÄUSEKÖDER KORN

RACAN GRAIN AF

OVERDOSE GRAIN

MAGIK GRAIN

GRAIN AF

FLASH GRAIN

BLACK PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Luxembourg

National authorisation Link to the factsheet

TOMORIN GRAIN

RACAN GRAIN AF

OVERDOSE GRAIN

MAGIK GRAIN

GRAIN AF

FLASH GRAIN

BLACK PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Belgium

National authorisation Link to the factsheet

TOMORIN GRAAN

OVERDOSE GRAIN

MAGIK GRAIN

GRAIN AF

FLASH GRAIN

BLACK PEARL GRAIN

ALPHARO GRAAN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Netherlands

National authorisation Link to the factsheet

Tomorin

Tanaco Musegift

Sugan MäuseKöderBox Duo

Rodicum Mäuse Portionsköder

Rodicum Express

Rodicum Alpha

raticida em pasta contra ratos

PROTECT HOME EXPRESS estaçao de isco

PROTECT HOME EXPRESS Cebo en pasta para ratones en trampa

Protect Home Express

Protect home express

Protect Home express

Physalys Expresse

PAT'APPAT SOURICIDE CANADIEN FOUDROYANT

Mäuseköder Express

Mäuseköder

Mäuse-Sicher

Kvitt Express

Kvit Express

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

SUGAN MäuseKöder Paste

RAIDER MäusePads Alpha

Magik Paste

FLASH PASTE

Cumarax Mäuse-Köder Paste

BLACK PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

National authorisation Link to the factsheet

SUGAN MÄUSEKÖDER PASTE

SUGAN MÄUSEBOX MIT KÖDERPASTE

RACAN PASTE AF

PASTE AF

OVERDOSE PASTA

MAGIK PASTE

FLASH PASTE

BLACK PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Luxembourg

National authorisation Link to the factsheet

Substral Pasta na Myszy Ultra

KB SOURIS FOUDROYANT

KB MUIZEN PASTA - SOURIS PÂTE

KB MUIZEN PASTA - SOURIS PATE

CELAFLOR MÄUSE-PORTIONSKÖDER

ALPHA P

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

Belgium

France

Luxembourg

Poland

National authorisation Link to the factsheet

Substral Granulat na Myszy Ultra

KB MUIZEN GRANEN-Souris Céréales

KB MUIZEN GRANEN - SOURIS CEREALES

ALPHA C

PT14 icon PT14

alphachloralose

Belgium

France

Luxembourg

Poland

National authorisation Link to the factsheet

SUBSTRAL GRANULAT NA MYSZY ULTRA

SOURICIDE FOUDROYANT

RED PEARL GRAIN

MAXI STARR ZITNI MAMAC crvena

BATU SOURICIDE

ALPHA C

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Croatia

Finland

France

Italy

Norway

Poland

National authorisation Link to the factsheet

SOURICIDE FOUDROYANT

ALPHAKILL GRAIN RED

PT14 icon PT14

alphachloralose

Bulgaria

France

National authorisation Link to the factsheet

SOURICIDE FOUDROYANT

BATU SOURICIDE

PT14 icon PT14

alphachloralose

France

National authorisation Link to the factsheet

RONGI GRAINS FOUDROYANT

MAGIK GRAIN

LE FOUDROYANT SOURIS GRAIN

GRAIN AF

FLASH GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

France

National authorisation Link to the factsheet

RONGI GRAINS FOUDROYANT

MAGIK GRAIN

LE FOUDROYANT SOURIS GRAIN

GRAIN AF

FLASH GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

France

National authorisation Link to the factsheet

RODICUM QUICK PASTA MOD MUS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

RODICUM QUICK MUSEKORN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

Ridmus Alpha

Rentokil RapidPro

RENTOKIL RAPID PRO

RattìPro

RATTI’PRO

RapidPro

RAPID PRO

Rapid Pro

Alpha Paste

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

Belgium

Denmark

France

Germany

Ireland

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Portugal

Spain

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Rentokil Deadline Alpha Express Bait Blocks

PT14 icon PT14

alphachloralose

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTE

PT14 icon PT14

alphachloralose

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTE

RED PEARL PASTA

MAXI STARR CRVENA MAMAC

-

PT14 icon PT14

alphachloralose

Croatia

Finland

France

Greece

Italy

Norway

Poland

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

CELAFLOR MÄUSE-PORTIONSKÖDER

ALPHA P

PT14 icon PT14

alphachloralose

Germany

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Cyprus

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Czech Republic

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL GRAUDS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL GRAIN

HOME DEFENCE MOUSE KILLER

PT14 icon PT14

alphachloralose

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: