Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Ovdje možete pronaći informacije o biocidnim proizvodima odobrenima na tržištu EU-a/EGP-a u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva 98/8/EZ) i Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba (EU) br. 528/2012).

Svi biocidni proizvodi koji sadržavaju odobrene aktivne tvari ocjenjuju se u pogledu sigurnosti i djelotvornosti prije nego što im se dopusti prodaja u EU-u. Međutim, proizvodi koji su bili na tržištu prije 2000. mogu se nastaviti prodavati dok nadležna tijela ocjenjuju aktivne tvari koje sadrže.

Način pretraživanja

Biocidne proizvode možete pretražiti na temelju:

trgovačkog naziva proizvoda

vrste proizvoda

aktivne tvar u proizvodu (uz mogućnost pretraživanja prema aktivnim tvarima za koje se zna da su potencijalne tvari za zamjenu)

podatcima o odobrenju (na primjer nositelj odobrenja ili broj odobrenja)

pojedinosti o proizvodu (na primjer informacije o uporabi, kao što su ciljani organizam i metoda primjene proizvoda odnosno oznake upozorenja i obavijesti).

Vrste odobrenja proizvoda

Dostupne su informacije iz tri vrste odobrenja.

Pojednostavljeno odobrenje: Ti biocidni proizvodi imaju povoljniji profil u pogledu utjecaja na okoliš ili zdravlje ljudi i životinja te se stoga na njih primjenjuje jednostavniji postupak. Odobrenje se objavljuje zajedno s povezanim prijavama za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište.

Odobrenje Unije: Ti biocidni proizvodi smiju se stavljati na tržište u cijelom EU-u/EGP-u i Švicarskoj.

Nacionalno odobrenje: Ti biocidni proizvodi odobreni su u određenim državama članicama EU-a. Odobrenje se objavljuje zajedno s povezanim uzajamnim priznanjem u drugim državama članicama u kojima je biocidni proizvod odobren na tržištu.

Način prikaza informacija

Biocidni proizvodi prikazuju se kao skupine odobrenja, skupine proizvoda, u kojima se međusobno priznavanje (proširenje nacionalnog odobrenja proizvoda na druge dijelove tržišta) prikazuje zajedno s njihovim referentnim odobrenjima. To vam omogućuje da pratite sve dijelove tržišta na kojima se određeni proizvod nudi, kao i sve trgovačke nazive pod kojima se proizvod stavlja na tržište. Proizvodi odobreni u okviru istog postupka odobrenja biocidnih proizvoda imaju vlastite klastere.

Načelo grupiranja proizvoda primjenjuje se i na pretraživanje. Stoga tablica s rezultatima prikazuje klastere proizvoda koji sadržavaju barem jedno odobrenje koje ispunjava kriterije pretraživanja. Na primjer, ako tražite status odobrenja „odobreno”, prikazat će se svi klasteri proizvoda u kojima barem jedno odobrenje sadržava taj posebni status.

Tablica s rezultatima prikazuje informacije na razini klastera proizvoda, dok se više informacija o posebnim odobrenjima proizvoda nalazi u informativnom listu o proizvodu. Svaki proizvod ima poseban informativni članak s informacijama o primjenjivim trgovačkim nazivima, dokumentima i nositeljima odobrenja za svako pojedinačno odobrenje proizvoda, uključujući prethodne procjene proizvoda. Informativni članak dostupan je putem ikone oka u tablici s rezultatima.

Usporedba biocidnih proizvoda

Možete usporediti do četiri proizvoda kako biste vidjeli njihova svojstva, kao što su aktivne tvari u proizvodu, njihove koncentracije, informacije o uporabi proizvoda te oznake upozorenja i obavijesti.

Većina informacija u alatu za usporedbu potječe iz sažetka opisa svojstava (SPC) proizvoda. SPC je dostupan samo za proizvode odobrene od 2016. Proizvodi sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda dostavljenima prije 1. siječnja 2016. sadrže samo ograničene informacije u alatu za usporedbu: trgovačka imena, tržišno područje, aktivnu tvar (bez koncentracije) i vrstu proizvoda.

Preuzimanje rezultata

Rezultate biocidnog proizvoda možete preuzeti u standardnim formatima ECHA-inog mrežnog mjesta (XLS, CSV i XML). Generirani rezultati razvrstani su prema odobrenju proizvoda, odnosno svako se odobrenje prikazuje u zasebnom retku.

Stupac „ciljni organizam” u generiranoj datoteci kombinacija je triju polja: uobičajenog naziva, znanstvenog naziva i faze razvoja, kao što je: štakor (Rattus norvegicus) odrasli.

Imajte na umu da se zbog tehničkih ograničenja trenutačno prikazuje samo ograničen broj povučenih i isteklih odobrenja koja će se postupno objavljivati.

Popis za preuzimanje (izvadak iz sustava R4BP2)

Datoteka koja se može preuzeti u nastavku sadrži odobrenja proizvoda u skladu s Direktivom 98/8/EZ (Direktiva o biocidnim proizvodima) i Uredbom (EU) br. 528/2012 (Uredba o biocidnim proizvodima) preuzeta iz IT sustava R4BP2 dana 1. rujna 2013.

Napominjemo da se popis za preuzimanje u nastavku temelji na podatcima dostupnima u sustavu R4BP2 od 1. rujna 2013. Ti podatci možda nisu potpuni ni ažurirani.

Preuzmite datoteku XLS  [XLS]

No results were found
Authorisation type   Compare

ALPHA PASTE 4%

BLACK PEARL PASTE

DEADFAST READY TO USE MOUSE KILLER - Pre-baited station

FLASH PASTE

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

ALPHA PASTA 4%

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

KOBRA RAX MUSGIFT PASTA

MAGIK PASTE

MURIDAX AK BOX

MURIDAX AK PASTA

PASTE AF

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL GRAIN

FLASH GRAIN

GRAIN AF

MAGIK GRAIN

OVERDOSE GRAIN

RACAN GRAIN AF

SUGAN MÄUSEKÖDER KORN

TOMORIN GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Luxembourg

National authorisation Link to the factsheet

KB MUIZEN GRANEN-Souris Céréales

PT14 icon PT14

alphachloralose

Luxembourg

National authorisation Link to the factsheet

CELAFLOR MÄUSE-PORTIONSKÖDER

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

National authorisation Link to the factsheet

Fast Action Mouse Killer

PT14 icon PT14

alphachloralose

Ireland

Portugal

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

Cumarax Mäuse-Köder Paste

FLASH PASTE

Magik Paste

RAIDER MäusePads Alpha

SUGAN MäuseKöder Paste

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

PASTE AF

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

ALFAKILL RATON 4

ARKAN 4

BLACK PEARL PASTA 4

FLASH PASTE 4

LATIGO ALFA 4

MUSQUIM PASTA 4

PASTE AF 4

RACAN PASTE AF 4

RATOLI ALFA 4

PT14 icon PT14

alphachloralose

Spain

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL GRAIN

FLASH GRAIN

GRAIN AF

MAGIK GRAIN

OVERDOSE GRAIN

RACAN GRAIN AF

TOMORIN GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Belgium

National authorisation Link to the factsheet

ALPHA C

KB MUIZEN GRANEN - SOURIS CEREALES

PT14 icon PT14

alphachloralose

Belgium

National authorisation Link to the factsheet

Celaflor Mäuse-Getreideköder

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

National authorisation Link to the factsheet

Black Pearl Grain

Cumarax Mäuse-Köder Getreide

Flash Getreide

Flash grain

insectex Mäuse-Getreidekörner

Magik Getreide

Magik grain

RAIDER Mäuseköder Alpha

SUGAN Mäuseköder Korn

VANDAL Mäuseköder

VANDAL Mäusekörner

PT14 icon PT14

alphachloralose

Austria

National authorisation Link to the factsheet

ALPHARO PASTA

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

KRUIDVAT MUIZENLOKDOOS

MAGIK PASTE

OVERDOSE PASTA

PASTE AF

PREVEXOR ALP PASTE

RACAN PASTE AF

ROXASECT TEGEN MUIZEN LOKDOOS

TOMORIN PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Netherlands

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL GRAUDS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL GRAUDS

FLASH GRAUDS

MAGIK GRAUDS

TRINOL NO MOUSE

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

CELAFLOR MÄUSE GETREIDEKÖDER

RED PEARL GETREIDE

PT14 icon PT14

alphachloralose

Germany

National authorisation Link to the factsheet

ACCURATTIN GRANULAT

ALPHARATAN MICE SUPER GRANULE

BLACK PEARL GETREIDE

CUMARAX MÄUSE-GETREIDEKÖDER

FLASH GETREIDE

FLASH GRAIN

INSECTEX MÄUSE-GETREIDEKÖRNER

MAGIK GETREIDE

MAGIK GRAIN

SUGAN MÄUSEKÖDER KORN

TRINOL MÄUSEGIFT

PT14 icon PT14

alphachloralose

Germany

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTA

MAGIK PASTA

PASTA AF

RACAN PASTA AF

TRINOL NO MOUSE PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

RODICUM QUICK MUSEKORN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Cyprus

National authorisation Link to the factsheet

Alpha Paste 4%

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

MAGIK PASTE

PASTE AF

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Cyprus

National authorisation Link to the factsheet

ALPHARO GRAAN

BLACK PEARL GRAIN

FLASH GRAIN

GRAIN AF

MAGIK GRAIN

OVERDOSE GRAIN

TOMORIN GRAAN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Netherlands

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Czech Republic

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL GRAIN

FLASH GRAIN

GRAIN AF

MAGIK GRAIN

MAXI STARR ZITNA VABA

RACAN GRAIN AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

PASTE AF

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Portugal

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Latvia

National authorisation Link to the factsheet

Notomorrow

PT14 icon PT14

alphachloralose

Netherlands

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

PREVEXOR ALP PASTE

PT14 icon PT14

alphachloralose

Italy

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL GETREIDE

FLASH AF

FLASH GETREIDE

FLASH GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Czech Republic

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

MAGIK PASTE

MAXI STARR PASTA

PASTE AF

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

PASTE AF

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL ALFA PASTA MOD MUS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

PREVEXOR ALP PASTE

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

RODICUM QUICK PASTA MOD MUS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL GRAIN

FLASH GRAIN

GRAIN AF

MAGIK GRAIN

MAXI STARR OBILNA NASTRAHA

RACAN GRAIN AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

MAGIK PASTE

MAXI STARR MEHKA VABA

PASTE AF

RACAN PASTE AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

RED PEARL GRAIN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

MUSEKORN

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

TRINOL ALFA KORN MOD MUS

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL KORN

GRAIN AF

RACAN GRAIN AF

PT14 icon PT14

alphachloralose

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

BLACK PEARL PASTA

FLASH PASTE

MAGIK PASTE

PASTE AF

RACAN PASTE AF

TRINOL NO MOUSE PASTA

PT14 icon PT14

alphachloralose

Lithuania

National authorisation Link to the factsheet

-

MAXI STARR CRVENA MAMAC

RED PEARL PASTA

RED PEARL PASTE

PT14 icon PT14

alphachloralose

Croatia

Finland

France

Greece

Italy

Norway

Poland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: