Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

U okviru postupka utvrđivanja graničnih vrijednosti izloženosti na mjestu rada (OEL-ovi) ECHA priprema znanstveno izvješće koje će razmotriti Odbor za procjenu rizika (RAC). Na temelju informacija dostavljenih tijekom savjetovanja, ECHA-ino izvješće čini prilog RAC-ovu mišljenju o kojem se raspravljalo na plenarnim sastancima RAC-a. Savjetovanja se održavaju kako bi se strankama omogućilo da iznesu primjedbe na izvješće i kako bi se podržao RAC u donošenju mišljenja o graničnim vrijednostima izloženosti na mjestu rada.

Stranke se pozivaju da dostave primjedbe na prijedloge OEL-ova koji su otvoreni za savjetovanje i navedeni u tablici s tvarima u nastavku.

Potpuni pregled aktivnosti u vezi s OEL-ovima za tvari nalazi se na stranici o evaluaciji OEL-ova za tvari

Napomena: U svojem postupku donošenja mišljenja ECHA-ini odbori neće uzeti u obzir primjedbe zaprimljene nakon isteka konačnog roka, a u obzir će se uzeti samo primjedbe koje se odnose na temu zahtjeva.

Savjetovanja završavaju u 23:59 prema helsinškom vremenu (EET, EEST)

Povjerljivost

Podnesene informacije mogu biti povjerljive. Ako smatrate da su informacije povjerljive, trebate navesti obrazloženje. Sve informacije koje se smatraju povjerljivima stavljaju se na raspolaganje samo ECHA-i, uključujući, prema potrebi, njezine odbore, nadležna tijela država članica i Europsku komisiju. Ako dostavite povjerljive informacije, dostavite i verziju informacija koja nije povjerljiva. Primjedbe i privitci koji nisu povjerljivi objavljuju se na mrežnom mjestu ECHA-e nakon završetka savjetovanja.

There are currently no ongoing consultations.