Distributer

Zakon prepoznaje vašu ulogu između proizvođača i kupaca u omogućavanju komunikacije o sigurnosti kemikalija u lancu opskrbe. Vaše aktivno sudjelovanje potrebno je za zaštitu ljudi i okoliša od kemijskih rizika. 

Prema uredbama REACH i CLP distributer ste ako nabavite kemijsku tvar ili smjesu unutar EGP-a, pohranite ju i zatim stavite na tržište za nekoga drugoga (također pod vlastitom markom bez bilo kakvog mijenjanja kemijske kompozicije.

Na primjer, trgovci na malo i veletrgovci prema uredbama REACH i CLP su distributeri. 

Niste distributer ako:

  • Kupujete kemikalije izvan EGP-a i stavljate ih izravno na tržište u EGP-u. Ako je tako, vi ste uvoznik
  • Ako kupujete kemikalije unutar EGP-a i zatim ih miješate s drugim kemikalijama, razrjeđujete ih ili (ponovno) punite spremnike prije nego što ih isporučite drugima. Ako je tako, vi ste daljnji korisnik

Što se očekuje od vas?

Vaša je glavna odgovornost komunikacija u lancu opskrbe. 
 
Ova se ista odgovornost odnosi na sve dobavljače tvari, smjesa i proizvoda – proizvođače, uvoznike, daljnje korisnike i distributere.

 

 

Ako prodajete industrijskim ili profesionalnim korisnicima

Morate naznačiti sigurnosne informacije o opasnostima i rizicima kemikalija koje distribuirate:

Niz lanac opskrbe

Glavno sredstvo za ovakvu komunikaciju jest sigurnosno-tehnički list koji se može proširiti da uključuje scenarije izloženosti za svaku utvrđenu uporabu.

U slučaju opasne tvari ili smjese

  • Morate osigurati sigurnosno-tehnički list i pobrinuti se da je na odgovarajućem nacionalnom jeziku i uključuje informacije koje zahtijeva nacionalno zakonodavstvo, na primjer, o zdravlju i sigurnosti ili odlaganju otpada
  • Pobrinite se da je opasna tvar ili smjesa ispravno označena i pakirana

To znači da mora biti usklađena sa zahtjevima Uredbe CLP. Važne su promjene uvedene od 1. lipnja 2015., uključujući nove piktograme i izjave o opasnosti.

Više saznajte u Uvodnim smjernicama o Uredbi CLP.

Budite svjesni da označivanje i pakiranje biocidnih proizvoda i proizvoda koji su njima tretirani mora biti usklađeno i sa Uredbom CLP i drugim specifičnim zahtjevima.

Za proizvode koji sadrže posebno zabrinjavajuće tvari

Postoje tvari utvrđene prema Uredbi REACH koje imaju ozbiljne i često i nepovratne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. Vaša je dužnost pružiti kupcima dovoljno informacija da omogućite sigurnu uporabu proizvoda, uključujući, kao minimum, naziv opasne tvari.

Uz lanac opskrbe

Vaši bi vam kupci trebali pružiti informacije za prijenos vašim dobavljačima koji se nalaze na višem mjestu u opskrbnom lancu. To mogu biti:

  • nove informacije o opasnim svojstvima tvari ili smjesa,
  • informacije zbog kojih su mjere upravljana rizikom iz sigurnosno-tehničkih listova neprikladne,
  • dovoljno informacija o tome kako se koriste tvarima tako da se uporaba može razmatrati u registracijskom dosjeu za tvar.

Na taj način pomažete proizvođačima i uvoznicima da razumiju kako se njihove tvari upotrebljavaju i da registriraju neke ili sve uporabe koje ste im prenijeli.

Vaši će kupci tada moći biti upoznati sa sigurnosnim informacijama kojima se moraju koristiti da se usklade s uredbama REACH i CLP.

 

Ako prodajete potrošačima

Pobrinite se da su opasni proizvodi ispravno označeni i zapakirani

Ako je proizvod (kemijska tvar ili smjesa) utvrđen kao opasan, on se mora označiti i zapakirati u skladu sa zahtjevima Uredbe CLP.

Ovo je odgovornost proizvođača, formulatora i uvoznika i distributera. Ako mijenjate oznake ili ponovno pakirate takve proizvode da uključite vlastitu robnu marku, također preuzimate istu odgovornost.

Kao dobavljač opasnih proizvoda morate osigurati da su oni ispravno označeni i pakirani. Oznaka mora sadržavati:

  • informacije o opasnosti u odgovarajućem nacionalnom jeziku/jezicima,
  • informacije za kontakt dobavljača iz EU-a,
  • nove piktograme za opasnost, signalne riječi, izjave o opasnosti i mjerama opreza koji su obvezni u skladu s Uredbom CLP.

Do 1. lipnja 2017. dopušteno vam je prodavati smjese označene na stari način ako možete pružiti dokaze da su bile u lancu opskrbe prije zakonskog roka za promjenu koji je bio 1. lipnja 2015.

Budite svjesni da postoje dodatni zahtjevi za označivanje i pakiranje za tretirane proizvode utvrđeni u Uredbi o biocidnim pripravcima.

Odgovarajte na zahtjeve potrošača

Prema Uredbi REACH i Uredbi o biocidnim pripravcima potrošači imaju pravo pitati sadržavaju li proizvodi koje im prodajete posebno zabrinjavajuće tvari iznad određene koncentracije. Ovo se odnosi i na one koji su tretirani biocidima.

Na njihov upit morate bez naknade odgovoriti unutar 45 dana. Od vas se zahtijeva da pružate dovoljno informacija i uputa o tome kako sigurno upotrebljavati proizvod ili informacije o biocidnom tretmanu tretiranog proizvoda. Kontaktirajte svojeg dobavljača za sve dodatne informacije koje vam mogu biti potrebne.

Tipični su primjeri proizvoda na koje se odnosi „pravo na upit" potrošača odjeća, namještaj, potrepštine za kućanstvo, sportska oprema ili drugi predmeti za svakodnevnu uporabu.

 

Budite upoznati s time koje kemikalije pohranjujete i isporučujete

Prije nego što na tržište stavite tvar, smjesu ili proizvod, prvo morate biti sigurni da se zakonito nalazi na tržištu EGP-a. Provjerite je li usklađeno s uvjetima opisanim u odjeljku „Proizvođač" ili „Uvoznik" i kontaktirajte svojeg dobavljača.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.