Kako naći pomoć

Sagledavanje poslovne perspektive

Pametna poduzeća te pravne obveze iskoriste kao poslovne prilike.

Komunikacija u lancu opskrbe 

Više je od samo sredstva za poboljšanje kemijske sigurnosti:

  • Može vam pomoći u predviđanju opskrbe tvarima koje su ključne za vaše poslovanje
  • Može vam unaprijediti znanje i razumijevanje o tome kako se kemikalije upotrebljavaju te o njihovoj budućoj potražnji. To se može iskoristiti u pregledu vašeg portfelja i razvijanju novih proizvoda

Budite proaktivni

Odluka o regulaciji tvari na razini EU-a može imati dugoročan utjecaj na vaše poslovanje. Imate priliku doprinijeti donošenju odluka i promicati moguću vlastitu sigurniju alternativu.

ECHA redovito provodi konzultacije o prijedlozima kako:

  • uskladiti razvrstavanje i označavanje opasnih tvari 
  • identificirati posebno zabrinjavajuće tvari
  • odlučiti za koje će posebno zabrinjavajuće tvari biti potrebna prethodna autorizacija
  • izdati autorizaciju pojedinačnim poduzećima za privremeno korištenje posebno zabrinjavajućih tvari
  • ograničiti određene upotrebe tvari
  • identificirati aktivne biocidne tvari koje su kandidati za zamjenu

nadzirati regulaciju vaše tvari

REACH

Tvari koje su tek identificirane kao posebno zabrinjavajuće tvari redovito se dodaju na popis predloženih tvari i popis za autorizaciju. Donose se i nova ograničenja. Praćenje takvog pravnog razvoja omogućava vam bolje predviđanje svog poslovnog okruženja, što vam pomaže u pregledu vašeg portfelja i razvijanju odgovarajuće poslovne strategije. 

Postoji mnogo koraka prije regulacije vrlo opasne tvari, a za nadzor svojih tvari možete se služiti našim portalom. ECHA objavljuje informacije i pokreće javne konzultacije na svakom koraku postupka autorizacije i ograničenja.

Biocidi

Da biste na vrijeme zatražili autorizaciju morate provjeriti status aktivne tvari koju sadrži. Je li odobrena ili kada se očekuje odluka njezinog odobrenja? Je li potencijalna tvar za zamjenu?

Možete pratiti mišljenja Odbora za biocidne proizvode koji odlučuje o sigurnosti aktivnih tvari koje se ocjenjuju te Europskoj komisiji preporučuje njihovo odobrenje ili neodobrenje. Pristup informacijama dovoljno rano može vam pomoći u donošenju poslovnih odluka.


Besplatna podrška

Za opće razumijevanje i aktualne informacije o tome kako zakonodavstvo funkcionira obratite se nacionalnim službama za pomoć ili ECHA-inoj službi za pomoć.

Za informacije i podršku koji se odnose na određeni sektor kontaktirajte udruženje u tom sektoru. Ona pomno prati zakonodavstvo i pruža praktičnu podršku svojim članovima. Neka od njih također imaju službe za pomoć za određene sektore.

Za informacije o financiranju iz EU-a kontaktirajte Europsku poduzetničku mrežu. 

Za specifična pitanja o tvarima obratite se svojim dobavljačima i drugim poduzećima u svom lancu opskrbe. Jedan je od ciljeva zakonodavstva je bolja komunikacija unutar lanca opskrbe radi osiguranja sigurne upotrebe. 

Plaćena podrška

Možete unajmiti konzultanta za svoje REACH obveze.  Budite oprezni - nemojte plaćati stvari koje vam ne trebaju. Postoji kontrolni popis koji vam pomaže u odabiru najboljeg konzultanta. 

Financijska podrška

Možete imati pravo na financiranje iz EU-a ili vaše države članice, osobito ako ste inovativni, stvarate radna mjesta, malo poduzeće, bavite se istraživanjem ili poslujete na održiv način.

 

Provjerite financiranje iz EU-a i nacionalno financiranje