Uvoznik

Zakonodavstvo EU-a ima najviše standarde o kemijskoj sigurnosti na svijetu. Vaša je odgovornost pobrinuti se da su kemikalije i proizvodi koje uvozite u EGP usklađene s tim zahtjevima. 

Uvoznik ste ako kupujete kemijski proizvod izravno od dobavljača koji ima sjedište izvan EGP-a i uvozite ga u EGP.

Ako je vaš dobavljač izvan EGP-a imenovao „jedinstvenog zastupnika" sa sjedištem u EGP-u za registraciju tvari, prema uredbi REACH vas se smatra daljnjim korisnikom.

Što se očekuje od vas?

To ovisi o vrsti proizvoda koju uvozite:

 • tvari (uključujući metale),
 • smjese (na primjer, boje, maziva), ili
 • proizvode (na primjer, gume za automobile, namještaj i odjeća).

Morat ćete se uskladiti s dodatnim zahtjevima ako na tržište stavljate opasne proizvode. 

 

Uvozite li tvari ili smjese?

Ako kupujete tvar izravno od poduzeća koje ima sjedište izvan EGP-a i uvozite ga u EGP, imate iste odgovornosti kao i proizvođač. Morate registrirati tvar da biste osigurali pristup tržištu EGP-a. 

Kada kupujete smjese, zahtjevi se primjenjuju na svaku zasebnu tvar koja se nalazi u smjesi.

 

Uvozite li opasne ili regulirane tvari ili smjese?

Prije stavljanja tvari ili smjese na tržište EGP-a morate utvrditi je li ona opasna primjenjivanjem kriterija razvrstavanja koji su utvrđeni u Uredbi CLP. Od vas se zahtijeva da to učinite za svaku odvojenu tvar i svaku tvar u smjesi, bez obzira na količine koje isporučujete.

Razvrstavanje, označivanje i pakiranje obvezno je za sve opasne tvari i smjese

Ako se tvar ili smjesa razvrsta kao opasna, to za sobom povlači određene zahtjeve za označivanjem i pakiranjem. Morate obavijestiti agenciju ECHA za svaku opasnu tvar koju se na tržište stavlja samu ili u smjesi unutar mjesec dana od stavljanja proizvoda na tržište. Morate pružiti relevantne informacije u sigurnosno-tehničkom listu i upotrebljavati oznake opasnosti da biste obavijestili svoje kupce o rizicima i osigurali da oni sigurno rukuju proizvodima.

Posebno zabrinjavajuće tvari

Uredba REACH postavlja kriterije za utvrđivanje posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) za ljudsko zdravlje i okoliš. Redovito se utvrđuju nove tvari koje ispunjavaju ove kriterije. Takve se tvari nalaze na Popisu predloženih tvari za autorizaciju koji se ažurira svake godine u lipnju i prosincu, te objavljuje na web-mjestu agencije ECHA.

Ovo je prvi korak u postupku autorizacije iz Uredbe REACH koji za cilj ima kontrolu rizika od najopasnijih tvari na tržištu EGP-a i naposljetku njihovu zamjenu sigurnijim alternativama.

Ako je tvar koju uvozite zasebno ili u smjesi utvrđena kao posebno zabrinjavajuća tvar i dodana na Popis predloženih tvari za autorizaciju, imat ćete dodatnu obvezu pružanja informacija o sigurnoj uporabi tvari svojim kupcima.

I dalje možete isporučivati tu tvar, ali morat ćete provjeravati je li stavljena na Popis tvari koja podliježu autorizaciji. Ovo bi moglo biti samo pitanje vremena i možete odlučiti izvući poslovnu prednost prestankom poslovanja s tvari posebno zabrinjavajućih svojstva prije nego što se to od vas zakonski zahtijeva.

Posebno zabrinjavajuće tvari koje zahtijevaju autorizaciju

Posebno zabrinjavajuće tvari, koje su s Popisa predloženih tvari prebačene na Popis tvari koja podliježu autorizaciji, ne mogu se stavljati na tržište EGP-a za korištenje nakon određenog datuma povlačenja, osim ako:

 • vi ili vaš neposredni daljnji korisnik ne dobije autorizaciju za određenu uporabu tvari;
 • se primjenjuje opće ili specifično izuzeće, na primjer, ako tvar upotrebljavate za znanstvena istraživanja i razvoj.

Potrebna je autorizacija bez obzira na količinu korištene tvari.

Ako se vaša tvar nalazi na Popisu tvari koja podliježu autorizaciji i ne primjenjuje se izuzeće, morate odabrati između sljedećih opcija:

 • prestati ju stavljati na tržište, ili
 • podnijeti zahtjev za autorizaciju, ili
 • provjeriti pokriva li vas autorizacija dana vašim neposrednim daljnjim korisnicima.

Podnijeti zahtjev za autorizaciju ili ne poslovna je odluka koja se temelji na tome koliko je važna tvar, je li ju moguće zamijeniti sigurnijim alternativnim tvarima ili tehnologijama, trošku podnošenja zahtjeva za autorizaciju, prednostima i rizicima daljnje uporabe.

Tvari pod ograničenjem

Tvari koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za ljudsko zdravlje i okoliš ograničene su. To može značiti sljedeće:

 • potpuna zabrana,
 • ograničenje stavljanja na tržište i određenih uporaba, ili
 • ograničenje razina koncentracije tvari u smjesama.

Primjer toga jest ograničenje toluena u ljepilima ili bojama u spreju koji su namijenjeni za širu javnost.

Morate se uskladiti s ograničenjima. Morate biti svjesni svih ograničenja i pratiti nadolazeća koja se tiču tvari koju vi uvozite. Agencija ECHA objavljuje informacije i pokreće javne konzultacije prije donošenja odluke o ograničenju.

 

Uvozite li proizvode?

Trebat će vam informacije o tvarima koje se nalaze u proizvodima. Posebice:

 • postoje li tvari koje su namijenjene za otpuštanje tijekom korištenja proizvoda, na primjer, u mirisnoj igrački ili mirisnoj vreći za smeće? Ako postoje i uvozite više od jedne tone tih tvari godišnje, morat ćete ih registrirati, osim ako već nisu registrirane za tu uporabu;
 • postoje li posebno zabrinjavajuće tvari? Ako postoje i ako su iznad određene koncentracije, morate pružiti dovoljno informacija vašim kupcima da osigurate sigurno rukovanje proizvodom. Ovo se zahtijeva odmah po dodavanju tvari na Popis predloženih tvari. Također morate i obavijestiti agenciju ECHA u određenim slučajevima;
 • postoje li ograničene tvari u proizvodima, na primjer, olovo u nakitu? Morate se uskladiti s ograničenjima i zaustaviti uvoz ako je to potrebno.