Proizvođač

Sigurna proizvodnja i rukovođenje kemikalijama zahtijeva informacije i znanje o njihovim svojstvima, opasnostima, upotrebama i mogućim rizicima. Vaša je odgovornost pružiti ove informacije i savjetovati vaše kupce o tome kako se ispravno koristiti vašim kemikalijama.

Vi ste proizvođač ako:

  • kao osoba ili poduzeće imate sjedište u EGP-u i
  • proizvodite ili ekstrakcijom dobivate kemijsku tvar.

Prema Uredbi REACH niste proizvođač ako tvari samo miješate u smjese ili se koristite kemikalijama u svrhu izrade proizvoda. U tom ste slučaju daljnji korisnik.

 

Što se očekuje od vas?

 

Pristup tržištu

Planirate li proizvoditi tvar po prvi put?

Je li opasna?

Prije početka proizvodnje morate znati trebate li registrirati tvar i razvrstati svaku opasnu tvar koju stavljate na tržište.

 

Morate li registrirati tvar?

Ako kanite izrađivati jednu ili više tona neke tvari godišnje, morate ju registrirati u agenciji ECHA. To podrazumijeva pružanje informacija o svojstvima i opasnostima tvari, uključujući kako se može njome sigurno koristiti.

Ako ne registrirate svoju tvar, njena proizvodnja i/ili stavljanje na tržište bit će nezakonito. Postoji jednostavno pravilo: bez podataka ne može na tržište.

Koliko je informacija potrebno ovisi o proizvodnoj tonaži i opasnostima koje su povezane s vašom tvari. Što je tonaža manja i tvar manje opasna, to je količina informacija koju morate dati manja.

Svrha informacija jest osigurati da se vaša tvar sigurno upotrebljava. Morate imati ažurirane informacije i pružati ih kada je to potrebno svojim kupcima u sigurnosno-tehničkim listovima i, za opasnije tvari, potrošačima također.

Registracija se vrši zajedno s drugim proizvođačima, uvoznicima ili jedinstvenim zastupnicima iste tvari. Od vas se također zahtijeva da s njima podijelite podatke koji su potrebni za registraciju.

 

Proizvodite li opasnu ili reguliranu tvar?

Prije stavljanja tvari na tržište morate utvrditi je li ona opasna primjenjivanjem kriterija razvrstavanja koji su utvrđeni u Uredbi CLP. Razvrstavanje je potrebno za svaku tvar bez obzira na količinu u kojoj se isporučuje. 

a. Razvrstavanje, označivanje i pakiranje obvezno je za sve opasne tvari

Ako se tvar razvrsta kao opasna, to za sobom povlači određene zahtjeve za označivanjem i pakiranjem. Morate obavijestiti agenciju ECHA o razvrstavanju i označivanju unutar mjesec dana od stavljanja opasnog proizvoda na tržište. Morate pružiti relevantne informacije u sigurnosno-tehničkom listu i upotrebljavati oznake opasnosti da biste obavijestili svoje kupce o rizicima i osigurali da oni sigurno rukuju proizvodima.

b. Posebno zabrinjavajuće tvari

Uredba REACH postavlja kriterije za utvrđivanje posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) za ljudsko zdravlje i okoliš. Redovito se utvrđuju nove tvari koje ispunjavaju ove kriterije. Takve se tvari nalaze na Popisu predloženih tvari za autorizaciju koji se ažurira svake godine u lipnju i prosincu, te objavljuje na web-mjestu agencije ECHA.

Ovo je prvi korak u postupku autorizacije iz Uredbe REACH koji za cilj ima kontrolu rizika od najopasnijih tvari na tržištu EGP-a i naposljetku njihovu zamjenu sigurnijim alternativama.

Odluka Europske komisije o stavljanju tvari na Popis predloženih tvari za sobom povlači dodatne pravne obveze za vas kao proizvođača da svoje kupce obavijestite o sigurnoj upotrebi te tvari.

I dalje možete isporučivati tu tvar, ali morat ćete provjeravati je li odabrana i stavljena na Popis tvari koje podliježu autorizaciji. Ovo bi moglo biti samo pitanje vremena i možete odlučiti izvući poslovnu prednost prelaženjem s posebno zabrinjavajuće tvari na sigurniju alternativu.

c. Posebno zabrinjavajuće tvari koje zahtijevaju autorizaciju

Posebno zabrinjavajuće tvari, koje se s Popisa predloženih tvari prebacuju na Popis tvari koja podliježu autorizaciji, ne mogu se stavljati na tržište EGP-a za korištenje nakon određenog datuma povlačenja, osim ako:

  • vaše poduzeće ili vaš neposredni daljnji korisnik dobije odobrenje za određenu upotrebu tvari; 
  • se primjenjuje potpuno ili djelomično izuzeće, na primjer, ako tvar upotrebljavate za znanstvena istraživanja i razvoj.

Potrebna je autorizacija bez obzira na količinu korištene tvari.

Ako se vaša tvar nalazi na Popisu tvari koja podliježu autorizaciji i ne primjenjuje se izuzeće, morat ćete odabrati između sljedećih opcija:

  • prestati ju stavljati na tržište, ili
  • podnijeti zahtjev za autorizaciju, ili
  • provjeriti pokriva li vas autorizacija dana vašim neposrednim daljnjim korisnicima.

Podnijeti zahtjev za odobrenje ili ne poslovna je odluka koja se temelji na tome koliko je važna tvar, je li ju moguće zamijeniti sigurnijim alternativnim tvarima ili tehnologijama, trošku podnošenja zahtjeva i prednostima i rizicima daljnje upotrebe.

d. Tvari pod ograničenjem

Tvari koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za ljudsko zdravlje i okoliš ograničene su. To može značiti sljedeće:

  • potpuna zabrana,
  • ograničenje stavljanja na tržište i određenih upotreba, ili
  • ograničenje razina koncentracije tvari u smjesama ili u proizvodima.

Neki od primjera za ovo su azbest i ograničenja na proizvodnju, stavljanje na tržište ili upotrebu fenilživinih spojeva koji se primjenjuju na premaze, ljepila, brtvila i elastomere.

Morate se uskladiti s ograničenjima. Morate biti svjesni svih ograničenja i pratiti nadolazeća koja se tiču tvari koje vi proizvodite. ECHA objavljuje informacije i pokreće javne konzultacije prije donošenja odluke o ograničenju.