Jedinstveni zastupnik

Poduzeća koja imaju sjedište izvan EGP-a mogu imenovati jedinstvenog zastupnika sa sjedištem u Europi da preuzme zadatke i odgovornosti uvoznika za usklađivanje s Uredbom REACH. Ovo može njihovim proizvodima olakšati pristup tržištu EGP-a, osigurati isporuku i umanjiti odgovornosti za uvoznike.

Jedinstveni zastupnici moraju:

 • biti fizička ili pravna osoba koja fizički ima sjedište unutar EGP-a, 
 • posjedovati dovoljno znanja u praktičnom rukovanju tvarima i informacijama koje su povezane s njima,
 • biti imenovani zajedničkim dogovorom s proizvođačem, formulatorom ili izrađivačem proizvoda sa sjedištem izvan EGP-a,
 • biti odgovorni za usklađenost s pravnim zahtjevima za uvoznike prema Uredbi REACH.

Jedinstveni zastupnici mogu zastupati više od jednog dobavljača koji nije u EGP-u, ali moraju držati informacije koje se tiču svakog od njih odvojenima.

Poduzeće koje nije u EGP-u mora obavijestiti uvoznika/uvoznike unutar istog lanca opskrbe o tome da ste imenovani jedinstvenim zastupnikom. Tada se ti uvoznici smatraju daljnjim korisnicima za Uredbu REACH.

Vi niste jedinstveni zastupnik ako:

 • je vaš dobavljač izvan EGP-a distributer,
 • je vaša jedina uloga djelovati kao zastupnik treće strane u postupku dijeljenja podataka Uredbe REACH.

Što se očekuje od vas?

Imate obveze registracije poput uvoznika i dodatne zahtjeve specifične za vašu ulogu jedinstvenog zastupnika.

 

Priprema i izrada registracije

Morate registrirati tvar u agenciji ECHA. Postoji jednostavno pravilo: bez podataka ne može na tržište.

Morate pružiti informacija o svojstvima i opasnostima tvari, uključujući kako se njome može sigurno koristiti. Koliko je informacija potrebno ovisi o uvoznoj tonaži i opasnostima koje su povezane s tvari. Što je tonaža manja i tvar manje opasna, to je količina informacija koju morate dati manja.

Morate provjeriti je li tvar već predregistrirana. Ako nije i ako je podobna za kasnu predregistraciju, morate ju registrirati najkasnije do 31. svibnja 2018. Ako nije, morate registrirati tvar prije nego što se može staviti na tržište EGP-a.

Registracija se vrši zajedno s proizvođačima i EGP uvoznicima iste tvari. Također zahtijeva da s njima podijelite podatke koji su potrebni za registraciju.

Što poduzeće koje nije u EGP-u i vi trebate učiniti objašnjeno je u Smjernicama o registraciji i mrežnim stranicama za proizvođače izvan EU-a.

Posebni zahtjevi za vas uz one uvoznika jesu:

 • pružiti informacije uvoznicima (sada daljnjim korisnicima) tako da mogu sastaviti sigurnosno-tehničke listove i voditi evidenciju o isporuci posljednjih ažuriranja sigurnosno-tehničkih listova tijekom vaše daljnje djelatnosti,
 • pripremiti i ažurirati inventar uvoznika i tonažu koju uvozi svaki od njih. Pružiti ga tijelima kaznenog progona ako to zatraže.

 

Poduzimanje mjera za posebno zabrinjavajuće tvari

Ako je tvar utvrđena kao posebno zabrinjavajuća tvar i stavljena na Popis predloženih tvari za autorizaciju REACH, to će uvjetovati dodatne obveze za uvoznike u EGP-u i za vas.

 • Za tvar koja se uvozi sama ili u smjesi potrebno je ažuriranje postojećeg sigurnosno-tehničkog lista. Kao jedinstveni zastupnik (bez obzira na to jeste li vi stvarni dobavljač ili ne) imate obvezu voditi evidenciju isporuke ažuriranog sigurnosno-tehničkog lista
 • Za tvar koja je sadržana u uvezenom proizvodu u određenim uvjetima možda imate obvezu obavijestiti agenciju ECHA unutar šest mjeseci od njenog uvoza

 

Pojasniti svoju ulogu u autorizaciji

Ako zastupate poduzeće koje nije u EGP-u i jedna od njihovih tvari nalazi se na popisu tvari za koje je potrebna autorizacija, morate obavijestiti poduzeće o posljedicama za njihov proizvod.

Ako ne postoje općenita ili specifična izuzeća od postupka autorizacije REACH, poduzeće izvan EGP-a morat će odlučiti hoće li prestati izvoziti tvar na tržište EGP-a ili podnijeti zahtjev za autorizaciju. Ako poduzeće izvan EGP-a odluči podnijeti zahtjev za autorizaciju, možete biti imenovani da djelujete u njihovo ime.

 

Uskladiti se s ograničenjima

Ako su rizici za ljudsko zdravlje i okoliš uzrokovani tvarju koja se ne može kontrolirati ona može biti ograničena u EGP-u.

To može značiti sljedeće:

 • potpuna zabrana,
 • ograničenje stavljanja na tržište i određenih upotreba, ili
 • ograničenje razina koncentracije tvari u smjesama ili u proizvodima.

Neki od primjera za ovo su zabrana azbesta, ograničenja na stavljanje na tržište ili upotrebu olova u nakitu i granicu na koncentraciju šesterovalentnog kroma u kožnim proizvodima.

Morate obavijestiti poduzeće izvan EGP-a o novim ograničenjima i posljedicama na njihov proizvod. Vaša je dužnost i vođenje evidencije (bez obzira na to jeste li vi stvarni dobavljač ili ne) isporuke ažuriranog sigurnosno-tehničkog lista koji uključuje informacije o novom ograničenju.