Trgovac vrlo opasnim kemikalijama

Uvozite li opasne kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene u EU-u?

To mogu biti industrijske kemikalije, sredstva za zaštitu bilja ili biocidi uvezeni u obliku tvari, smjesa ili proizvoda. U tom ćete se slučaju možda morati uskladiti sa zahtjevima Uredbe o prethodnom informiranom pristanku (PIC). 

Ako je tako, morate:

  • se pobrinuti da je uvoz dopušten u skladu s važećim zakonodavstvom (npr. Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), Uredbom o biocidnim proizvodima, Uredbom o sredstvima za zaštitu bilja, nacionalnim zakonima itd.);
  • izvijestiti ovlašteno tijelo u EU-u o uvezenim količinama.

Provjerite je li vaša kemikalija obuhvaćena popisom kemikalija podložnih prethodnom informiranom pristanku.

Izvozite li i izvan Europske unije?

Ako je bilo koja od vaših industrijskih kemikalija, sredstava za zaštitu bilja ili biocida zabranjena ili strogo ograničena u EU-u, najvjerojatnije ste podložni zahtjevima Uredbe o prethodnom informiranom pristanku. To znači da o njihovom izvozu (bilo kao tvari ili kao smjese/proizvoda) morate informirati Europsku agenciju za kemikalije te u nekim slučajevima također dobiti prethodni informirani pristanak (PIC) zemlje uvoznice. 

Provjerite je li vaša kemikalija obuhvaćena popisom kemikalija podložnih prethodnom informiranom pristanku.