Korisnik kemikalija

Većina industrija i čak i najmanja poduzeća upotrebljavaju kemikalije. Na opasnim kemikalijama nalaze se etikete koje obavještavaju o rizicima i pomažu u izbjegavanju nezgoda. Pruženi su i sigurnosno-tehnički listovi. 

Možda već provodite dobru praksu upravljanja rizikom, ali jeste li svjesni svih svojih prava i odgovornosti prema zakonu? Što je tvar ili smjesa koju upotrebljavate opasnija, to se više zahtijeva od vas i vašeg dobavljača.

Kako upotrebljavate kemikalije?

Kemikalije možete upotrebljavati na mnogo načina:

  • miješati u nove pripravke i stavljati na tržište;
  • izrađivati proizvode (poput guma za motorna vozila, papira, namještaja, odjeće);
  • kao određeni korak u postupku (poput čišćenja, bojanja, podmazivanja);
  • u usluzi koju pružate (poput kemijskog čišćenja, popravka automobila, građevine, bojanja)  

Imate jasnu ulogu u promicanju sigurne uporabe kemikalija koja je utvrđena u uredbama REACH i CLP kao daljnji korisnik

Vi ste daljnji korisnik, ako:

  • vam je sjedište u EGP-u, te
  • dobavljač tvari ili smjese koju upotrebljavate također ima sjedište u EGP-u, te
  • upotrebljavate kemikalije u svojim industrijskim ili profesionalnim djelatnostima, kao što je gore opisano.

Vi niste daljnji korisnik, ako:

  • dobavljač tvari koju upotrebljavate ima sjedište izvan EGP-a i nije imenovao jedinstvenog zastupnika da registrira tvar i osigura dostupnost na tržištu EU-a. Ako je to slučaj, vi ste uvoznik;
  • kemikalije samo pohranjujete i stavljate ih na tržište (bez mijenjanja njihovog sastava ili pakiranja). Tada ste distributer;
  • kupujete proizvod i sami ga upotrebljavate u svrhe koje nisu industrijske/profesionalne. Ako je tako, vi ste potrošač.

Što se očekuje od vas?

Daljnji korisnici nisu se dužni registrirati, ali moraju:

 

Upotrebljavajte kemikalije na siguran način

Sigurna upotreba kemikalija pravna je odgovornost za sva poduzeća koja se koriste kemikalijama u svojim industrijskim i profesionalnim djelatnostima.

Morate biti usklađeni sa zahtjevima Uredbe REACH bez obzira na veličinu vašeg poduzeća i vašu poziciju u lancu opskrbe. Morate provesti radne uvjete i mjere upravljanja rizikom koje su uključene u sigurnosno-tehničkim listovima koje osigurava vaš dobavljač.

Također morate obavijestiti svoje dobavljače o tome kako upotrebljavate njihove kemikalije, osobito ako načini vaše uporabe nisu obuhvaćeni u informacijama koje dobijete, ili savjeti u vezi sa sigurnosti nisu odgovarajući.

 

Sigurno isporučite smjese

Ako miješate kemikalije u smjese i stavljate ih na tržište, imate važne odgovornosti osigurati da se vaši kupci mogu koristiti proizvodima na siguran način.

Morate ih obavijestiti o relevantnim informacijama o sigurnoj uporabi. Također morate razvrstati svaku smjesu prije stavljanja na tržište. Ako je opasna, morate ju označiti tako da radnici i potrošači znaju kako upravljati rizicima.

Važne su izmjene stupile na snagu 1. lipnja 2015. – opasne smjese koje stavljate na tržište moraju se razvrstati, označiti i zapakirati u skladu s novim zahtjevima iz Uredbe CLP.

Efikasnom razmjenom informacija s vašim dobavljačima i kupcima možete osigurati da se relevantne informacije pružaju kroz cijeli lanac opskrbe.

 

Upotrebljavajte biocidne proizvode samo za njihovu navedenu namjenu

Biocidni proizvodi opasni su po svojoj naravi i mogu biti štetni ljudima, životinjama i okolišu. Aktivne tvari odobrene su za uporabu samo uz određene tipove proizvoda. Posebni zahtjevi primjenjuju se na označivanje i pakiranje biocidnih proizvoda da se osigura njihova sigurna uporaba.