Kako pripremiti registracijski dosje u sustavu REACH-IT

Ako ste član-podnositelj registracije i slažete se sa svim podacima koje je vodeći podnositelj registracije predao u vaše ime, možete do kraja pripremiti registracijski dosje u sustavu REACH-IT. U tom slučaju ne trebate instalirati IUCLID.

Da biste upotrijebili ovu mogućnost, trebat ćete se prijaviti u REACH-IT. Na početnoj stranici REACH-IT, pod mogućnosti Podnesi dosje, odaberite mogućnost Pripremi na mreži u sustavu REACH-IT.

Prvo ćete trebati odabrati zajednički podnesak kojem se želite pridružiti radi registracije tvari.

Zatim će vas čarobnjak za stvaranje dosjea u sustavu REACH-IT voditi kroz postupak i polja koje treba ispuniti. Trebat ćete navesti sljedeće:

  • identitet i sastav tvari
  • razvrstavanje i označavanje (ako su drugačiji od onih koje je naveo vodeći podnositelj registracije)
  • procijenjene količine, mjesta, svrhe tvari
  • upute o sigurnoj upotrebi kemikalije ili izvještaj o kemijskoj sigurnosti (CSR), ako se ne oslanjate na podatke koje je podnio vodeći podnositelj registracije i podnosite svoje podatke
  • sažetak procjene svojstava postojanosti, bioakumulativnosti i toksičnosti (PBT) tvari, samo ako isporučite svoj izvještaj o kemijskoj sigurnosti (CSR)
  • osnovni administrativni podaci o vašem poduzeću