Mala i srednja poduzeća (SME-ovi)

Poduzeća svih veličina odgovorna su za sigurnost kemikalija koje stavljaju u promet na tržištu Europske unije. Dostupno je mnogo materijala i alata koji vam mogu pomoći. Tisuće podzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, svoje su kemikalije već registrirale pri ECHA-i.

Ako još niste upoznati s Uredbama REACH, CLP, PIC i Uredbom o biocidnim pripravcima, prvo se morate informirati o svojim pravima i odgovornostima. One ovise o vašoj ulozi u opskrbnom lancu, specifičnoj tvari koju uvozite, proizvodite, skladištite ili upotrebljavate te o tome koliko je ona opasna.

Niže pristojbe za mala i srednja poduzeća

Mala i srednja poduzeća mogu iskoristiti pogodnost plaćanja nižih pristojbi prema Uredbama REACH, CLP i Uredbi o biocidnim pripravcima. Smanjenje pristojbe ovisi o veličini poduzeća u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ, a može biti i do 95% niža od standardne naknade za registraciju prema REACH-u.