Administrativne pristojbe

Na temelju Uredbe o naknadama (EZ) br. 340/2008, kada fizička ili pravna osoba tvrdi da ima pravo na smanjenje naknada i platila je smanjenu naknadu, no ne može dokazati da ima pravo na takvo smanjenje, ECHA zaračunava iznos naknade primjenjive na točnu veličinu poduzeća kao i administrativnu pristojbu koja je definirana odlukom Upravnog odbora MB/D/29/2010 koja je izmijenjena odlukom Upravnog odbora MB/21/2012/D i odlukom Upravnog odbora MB/14/2015.

Administrativne pristojbe su sljedeće:

Veličina poduzeća

Upravna naknada

veliko poduzeće (koje nije MSP)
ako veliko poduzeće (koje nije MSP) netočno tvrdi da je MSP

19 900 € or 2,5 puta financijska dobit*, iznos koji je niži 

srednje poduzeće
ako srednje poduzeće netočno tvrdi da je malo ili srednje poduzeće

13 900 € ili 2,5 puta financijska dobit*, iznos koji je niži 

malo poduzeće
ako malo poduzeće netočno tvrdi da je mikro poduzeće

7 960 € or 2,5 puta financijska dobit*, iznos koji je niži 

 

*Financijska dobit je razlika između smanjenih naknada za MSP-ove koje su netočno plaćene i naknada primjenjivih na točnu veličinu poduzeća.

Za upute o sljedećim pitanjima pogledajte odjeljak "Što učiniti ako ste pogrešno označili kategoriju veličine MSP poduzeća"

Slika

Izbjegnite administrativnu pristojbu u slučajevima kad ste netočno obavijestili ECHA-u o kategoriji poduzeća, ali vas ECHA nije kontaktirala za provjeru kategorije veličine vašeg poduzeća ili poduzeća koje predstavljate kao jedini zastupnik.

 
Slika
Iskoristite popust od 50 posto niže administrativne pristojbe u slučajevima kad ste netočno obavijestili ECHA-u o kategoriji poduzeća, a ECHA vas je kontaktirala za provjeru kategorije veličine vašeg poduzeća ili poduzeća koje predstavljate kao jedini zastupnik.

 

Što učiniti ako ste pogrešno označili veličinu MSP-a