Sari la continut

Asistență

Această secțiune web conține materiale care ajută companiile să înțeleagă și să respecte obligațiile care le revin în legătură cu introducerea pe piață a amestecurilor periculoase.

Tot aici puteți găsi și informațiile de contact ale birourilor naționale de asistență tehnică și ale organismelor naționale desemnate.

Secțiunea de întrebări și răspunsuri conține răspunsuri la cele mai frecvente întrebări. Dacă nu găsiți informațiile căutate, puteți să contactați ECHA.

Pentru recomandări practice privind punerea în aplicare a anexei VIII la Regulamentul CLP, consultați proiectul de ghid al ECHA și celelalte documente ajutătoare disponibile pe site-ul privind centrele de informare toxicologică.

Categories Display


Route: .live1