Odbor za sredstva za biološku dezinfekciju

Odbor za biocidne proizvode (BPC) priprema ECHA-ina mišljenja u vezi s nekoliko postupaka u skladu s Uredbom BPR. Konačne odluke donosi Europska komisija. Ti postupci su sljedeći:

  • zahtjevi za odobrenje ili obnovu odobrenja aktivnih tvari
  • preispitivanje odobrenja aktivnih tvari
  • zahtjevi za uključivanje aktivnih tvari koje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 28. u Prilog I. i preispitivanje uključivanja takvih aktivnih tvari u Prilog I.
  • utvrđivanje aktivnih tvari koje su potencijalne tvari za zamjenu
  • zahtjevi za odobrenje biocidnih proizvoda koje izdaje Unija i obnovu, ukidanje i izmjene odobrenja Unije, osim u slučaju kada se zahtjevi odnose na administrativne izmjene
  • postupci u pogledu znanstvenih i tehničkih pitanja u vezi s međusobnim priznavanjem u skladu s člankom 38.
  • Na zahtjev Komisije ili država članica, Odbor za biocidne proizvode također je nadležan za pripremu mišljenja o bilo kojim drugim pitanjima koja mogu iskrsnuti u okviru primjene Uredbe BPR u vezi s rizicima za ljudsko zdravlje i zdravlje životinja, odnosno za okoliš ili u vezi s tehničkim smjernicama.

Sastav

Svaka država članica ima pravo imenovati jednog člana Odbora za biocidne proizvode na mandat od tri godine koji se može produžiti. Svaka država članica također može imenovati njegova zamjenika.

Podnositelji zahtjeva mogu sudjelovati u raspravama Odbora za biocidne proizvode.  Dnevni red sastanaka Odbora za biocidne proizvode objavljuje se najmanje 21 dan prije održavanja samog sastanka. Ako podnositelji zahtjeva žele sudjelovati u raspravama o stavci u dnevnom redu od njihova interesa, trebaju se obratiti Tajništvu Odbora za biocidne proizvode (BPC@echa.europa.eu) i slijediti pristup opisan u 3. odjeljku Pravilnika ponašanja za podnositelje zahtjeva koji sudjeluju u radu Odbora za biocidne proizvode i njegovih radnih skupina.

Working procedures