Odbor država članica

Odbor država članica (MSC) sudjeluje u nekoliko postupaka u skladu s Uredbom REACH, kao što su evaluacija i autorizacija. MSC je zadužen za usklađivanje razlika u mišljenjima među državama članicama i o prijedlozima za identifikaciju posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC). Odbor daje mišljenja o nacrtu preporuke ECHA‑e za popis tvari koje podliježu autorizaciji (Prilog XIV.) i o nacrtu tekućeg akcijskog plana Zajednice (CoRAP) za postupak evaluacije tvari. Ako MSC ne postigne sporazum, predmet se upućuje Europskoj komisiji radi donošenja odluke.

Evaluacija dosjea

Nakon što države članice predlože izmjene, MSC nastoji postići jednoglasni sporazum o nacrtu odluka ECHA‑e koje se odnose: 

  • na prijedloge ispitivanja
  • na provjere usklađenosti

Evaluacija tvari

MSC nastoji postići jednoglasni sporazum o nacrtima odluka države članice o evaluaciji tvari ako druge države članice ili ECHA predlože njihove izmjene. MSC uzima u obzir očitovanja podnositelja registracije o predloženim izmjenama nacrta odluka na temelju evaluacije dosjea i tvari. Kada MSC postigne sporazum, ECHA donosi konačnu odluku i dostavlja je podnositelju registracije.

MSC donosi mišljenja:

  • o nacrtu tekućeg akcijskog plana Zajednice (CoRAP) koji ECHA izrađuje za tvari za koje države članice trebaju provesti evaluaciju s obzirom na to da bi te tvari mogle predstavljati rizik za zdravlje ljudi ili okoliš;
  • o prijedlogu bilo koje države članice za uvrštavanje tvari u CoRAP izvan godišnjih ažuriranja.

Na temelju tih mišljenja MSC‑a, ECHA donosi konačni CoRAP za evaluaciju tvari. MSC također nastoji postići sporazum u pogledu slučajeva kada dvije ili više država članica izraze interes za evaluaciju iste tvari.

Autorizacija

MSC ima ključnu ulogu:

  • u postizanju sporazuma o utvrđivanju posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) koje će biti na popisu predloženih tvari za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji (Prilog XIV.); 
  • u donošenju mišljenja o nacrtima preporuka ECHA‑e o prioritetnim tvarima za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

ECHA uzima u obzir mišljenje MSC‑a prilikom izrade konačne preporuke Komisiji o prioritetnim tvarima za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

Zahtjevi izvršnog direktora ECHA‑e

Na zahtjev izvršnog direktora ECHA‑e, MSC daje mišljenja o rizicima za zdravlje ljudi i okoliš koji su povezani s bilo kojim drugim aspektima sigurnosti tvari kao takve, u smjesama ili u proizvodima. 

MSC također pruža znanstvenu potporu kako bi se poboljšala suradnja između Zajednice, država članica, međunarodnih organizacija i trećih zemalja u pogledu sigurnosti tvari, te aktivno sudjeluje u pružanju tehničke pomoći i aktivnostima izgradnje kapaciteta za ispravno upravljanje kemikalijama u zemljama u razvoju.

Sastav

Svaka država članica imenuje jednog člana u MSC na mandat od tri godine koji se može produžiti. Svaki od tih članova može imati zamjenika kojeg se imenuje na isti način. Odbor može imenovati do pet dodatnih članova izabranih na temelju njihove posebne stručnosti. Članovi mogu imati savjetnike.