Nacionalne službe za pomoć

Nacionalne službe za pomoć osnovane su kao prva točka za kontakt kad je riječ o pitanjima u vezi s uredbama o biocidnim proizvodima (BPR), o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) te o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH). One vam mogu dati savjet na vašem jeziku i poznaju uvjete na lokalnom tržištu koji mogu biti značajni za usklađenost s tim uredbama. U nastavku navodimo njihove podatke za kontakt.