Rólunk

Rólunk

Az ECHA toxikológiai központokkal foglalkozó munkacsoportja koordinálja az ECHA-nál folyó belső munkát az érdekelt feleket a kötelezettségeik teljesítésében segítő informatikai eszközök, iránymutatások és a szükséges támogatás terén. Az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben dolgozunk, hogy egyszerre támogassuk az iparágat és a tagállamok kijelölt szerveit és toxikológiai központjait.

Több kijelölt, az összes érdekelt fél képviselőit összefogó munkacsoportunk működik, amelyek rendszeresen összeülnek, hogy tárgyaljanak és megállapodjanak a további teendőkről. Munkacsoportjaink közé a következők tartoznak:

  • Az informatikai eszközök felhasználóival foglalkozó munkacsoport
  • Az iránymutatásokat megfogalmazó munkacsoport
  • A validálási szabályokkal foglalkozó munkacsoport
  • Az uniós termékbesorolási rendszerrel foglalkozó munkacsoport
  • A kijelölt szervek és toxikológiai központok konzultációs csoportja

Az esetleges visszajelzésekhez vagy kérdésekhez kérjük, használja az erre szolgáló ECHA kapcsolatfelvételi űrlapot.

Jogi háttér

A CLP-rendelet 45. cikke értelmében a veszélyes keverékeket forgalomba hozó vállalatok egyes veszélyes keverékekről kötelesek információt szolgáltatni a megfelelő nemzeti szerveknek. Ezeket az információkat a nemzeti szervek a toxikológiai központok rendelkezésére bocsátják, hogy vészhelyzet esetén tanácsot tudjanak adni a polgároknak vagy az egészségügyi személyzetnek. A CLP-rendelet 2017 márciusában elfogadott VIII. melléklete meghatározza a toxikológiai központ értesítésére vonatkozó, 2021. január 1-jétől alkalmazandó harmonizált követelményeket.

Ezt a weboldalt az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) hozta létre, hogy eszközökkel, iránymutatással és támogatással segítse a vállalatokat, a nemzeti szerveket és a toxikológiai központokat az új követelmények teljesítésében.