Rólunk

A toxikológiai központok orvosi tanáccsal látják el a polgárokat és az egészségügyi szakembereket a veszélyes vegyi anyagoknak vagy más mérgező anyagoknak, így például a gyógyszereknek, a növényeknek, a csípéseknek és a szúrásoknak való expozícióból eredő, egészséget érintő vészhelyzetekkel kapcsolatban. Az Unió toxikológiai központjai naponta, a nap 24 órájában válaszolnak a segélyhívásokra. 

A CLP-rendelet szerint a veszélyes keverékeket forgalomba hozó vállalatok kötelesek ezekről a keverékekről tájékoztatást adni az érintett kijelölt nemzeti szerveknek. Ezeket az információkat a kijelölt szervek a toxikológiai központok rendelkezésére bocsátják, hogy vészhelyzet esetén gyors orvosi tanácsot tudjanak adni.

Ezt a weboldalt az Európai Vegyianyag-ügynökség hozta létre azzal a céllal, hogy megkönnyítse az új követelmények vállalatok, kijelölt szervek és toxikológiai központok általi végrehajtását.

Jogi háttér

A veszélyes keverékekre vonatkozó információk benyújtására vonatkozó, ipart terhelő kötelezettség a CLP-rendelet 45. cikkéből és VIII. mellékletéből származik.

A végrehajtási rendelet két fő elemet vezet be:

  1. Az információk kijelölt szerveknek való benyújtására szolgáló harmonizált formátum – a jelenlegi nemzeti tájékoztatási követelményeket fokozatosan egy közös uniós formátum váltja majd fel. A tájékoztatási követelmény a következőkre vonatkozik: a veszélyes keverékek kémiai összetétele, az összetevők azonossága és koncentrációtartományai, toxikológiai információk és a termékkategória, a harmonizált európai termékbesorolási rendszernek (EuPCS) megfelelően.
  2. Az egyedi formulaazonosító (UFI) Az UFI egy egyedi kód, amelyet a termék címkéjére kell nyomtatni. Egyértelmű kapcsolatot teremt a forgalomba hozott termékre és a toxikológiai központoknak benyújtott adott keverékre vonatkozó információk között, hogy a termék kémiai összetételét pontosan és gyorsan meg lehessen határozni. A pontos azonosításra azért van szükség, hogy a sürgősségi hívásokra megfelelő gyógyítási intézkedésekkel lehessen reagálni.

 

Az előírt információk érintett tagállamokban való benyújtása a veszélyes keverékeket forgalomba hozó importőrök és továbbfelhasználók felelőssége lesz.

 

Categories Display