Proč na identifikátoru UFI záleží

Malé dítě dívající se na láhev s detergentem

 

Co je to identifikátor UFI?

Pokud výrobky, které kupujete, obsahují škodlivé chemické látky, musíte znát identifikátor UFI.

Identifikátor UFI je šestnáctimístný kód, který naleznete na štítcích některých výrobků, jež mohou být škodlivé pro vaše zdraví. Tyto výrobky sahají od čisticích prostředků, které používáte doma, po chemické látky používané v profesionálním nebo průmyslovém prostředí.

UFI je zkratka pro jednoznačný identifikátor složení. Tento identifikátor vytváří vazbu mezi výrobkem ve vašem místním obchodě a informacemi o jeho složkách a toxicitě, které byly zaslány evropským toxikologickým střediskům.

Identifikátor UFI obsahuje čtyři bloky číslic a písmen, z nichž každý je oddělen spojovníkem. Před kódem vždy naleznete zkratku „UFI“.

Od 1. ledna 2021 musí mít identifikátor UFI všechny nové výrobky obsahující chemické látky, které jsou škodlivé pro vaše zdraví a které se prodávají spotřebitelům v EU. Někdy však ve svém místním obchodě ještě naleznete výrobky bez identifikátoru UFI, neboť k výrobkům, které byly v EU prodávány již před rokem 2021, musí společnosti tento kód přiložit až od začátku roku 2025.

Proč je identifikátor UFI důležitý

Proč je identifikátor UFI důležitý?

Pokud byste vy nebo některý z vašich rodinných příslušníků přišli náhodně do styku s výrobkem obsahujícím škodlivé chemické látky, je ve většině případů vaším prvním kontaktním místem buď toxikologické středisko, nebo pohotovostní zdravotnická služba.

Na základě statistických údajů získaných z evropských toxikologických středisek je pro toxikologické středisko přibližně ve 40 % hovorů obtížné rychle a přesně určit výrobek, jehož se nehoda týká.

Proto je myšlenka, na které je identifikátor UFI založen, jednoduchá. Jelikož je identifikátor UFI spojen s informacemi o přípravku, jeho použitích, složkách a toxicitě, může operátor toxikologického střediska díky tomuto kódu snáze a rychleji poradit vám nebo vašemu lékaři případné správné ošetření, nebo vás informovat o nutnosti navštívit nemocnici.

UFI animation

 

 

Kde lze nalézt identifikátor UFI?

Kde na štítku se identifikátor UFI nachází?

Balení mohou mít všechny možné tvary a velikosti, což znamená, že identifikátor UFI není na štítku jednotlivých výrobků vždy na stejném místě. Identifikátor UFI by však měl být na štítku výrobku vždy jasně viditelný blízko jeho obchodního názvu nebo obchodní značky či informace o nebezpečnosti, která zahrnuje například výstražný symbol a návod, jak výrobek bezpečně používat.

Identifikátor UFI může být na výrobku dokonce uveden jako nálepka, každopádně by se neměl nikdy nacházet na spodní části balení.

Které výrobky jsou identifikátorem UFI opatřeny?

K některým příkladům výrobků, které mohou identifikátor UFI zahrnovat, patří:

  • lepidla, jako jsou běžné lepicí tyčinky nebo speciálnější lepidla na obklady stěn či podlahové krytiny,
  • prostředky pro péči o vzduch – od pokojových deodorantů po vonné svíčky,
  • umělecké a řemeslné potřeby, jako jsou barvy nanášené prsty nebo hobby barvy,
  • prostředky na čištění a údržbu jak pro vnitřní prostory, jako jsou kuchyně nebo koupelny, tak pro venkovní prostory, jako jsou terasy nebo kamenné chodníky. Mezi další specializované výrobky patří např. výrobky určené k čištění automobilů a obuvi,
  • detergenty používané při praní či čištění praček a myček, jakož i avivážní prací přípravky,
  • směsi pro elektronické cigarety,
  • chemické látky pro zahradnictví, jako jsou rostlinná hnojiva a pesticidy,
  • paliva, jako jsou tekuté podpalovače grilu a paliva do lamp, a
  • inkousty a tonery do tiskáren.

Identifikátor UFI však nenaleznete na štítcích kosmetických přípravků, jako jsou barvy na vlasy, šampony nebo laky na vlasy, ani ve farmaceutických výrobcích, neboť na tyto výrobky se vztahují jiné právní předpisy.
 

UFI matters - related links