Přejít k obsahu

Podpora

Tato část internetových stránek obsahuje materiály, které pomáhají společnostem pochopit a splnit jejich povinnosti související s uváděním nebezpečných směsí na trh.

Naleznete zde také kontaktní informace na vnitrostátní kontaktní místa a vnitrostátní určené orgány.

Část Otázky a odpovědi obsahuje odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy. Pokud nemůžete nalézt požadované informace, můžete kontaktovat agenturu ECHA.

Praktické rady ohledně provádění přílohy VIII nařízení CLP naleznete v návrhu pokynů agentury ECHA a dalších podpůrných dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách toxikologického střediska.

Categories Display


Route: .live1