Nástroje

Nástroje

Za účelem poskytnutí podpory průmyslu a určeným subjektům členských států vyvinula agentura ECHA IT nástroje usnadňující přípravy, předkládání a přijímání informací o nebezpečných směsích. Mezi dostupné nástroje patří generátor UFI, formát PCN a systém EuPCS. Portál oznámení toxikologickým střediskům agentury ECHA pro průmyslové subjekty navíc umožňuje on-line přípravu a předkládání informací. Příslušné orgány mohou svá oznámení konzultovat po přihlášení do portálu agentury ECHA pro vzdálený přístup.