Nástroje

Nástroje

Agentura ECHA vyvinula IT nástroje na podporu společností při přípravě a předkládání informací o směsích, které jsou v souladu s článkem 45 a přílohou VIII nařízení CLP klasifikovány jako nebezpečné na základě svých účinků na zdraví nebo fyzikálních účinků. Více informací a nejdůležitější podpůrné materiály získáte kliknutím na níže uvedený nástroj.