Rasprave

Stranke se u žalbenom postupku imaju pravo usmeno očitovati tijekom postupka. Odbor za žalbe u skladu s time održava raspravu ako smatra da je to potrebno odnosno ako to zatraži podnositelj žalbe ili ECHA. Stranke mogu zatražiti održavanje rasprave u roku od dva tjedna od primitka obavijesti tajništva odbora za žalbe da je zaključen pisani dio postupka.

Rasprave se održavaju u konferencijskom centru ECHA-e u Helsinkiju. Međutim, odbor za žalbe također preporučuje strankama da razmotre mogućnost sudjelovanja putem videoveze ili slične tehnologije. Više informacija o postupku rasprave nalazi se u odlomcima 95. do 106. Praktičnih uputa.

Rasprave su načelno otvorene za javnost osim ako odbor za žalbe iz ozbiljnih razloga ne odluči drukčije (primjerice, u slučaju u kojem se na raspravi iznose povjerljive informacije).

Ako želite prisustvovati jednoj od rasprava navedenih u nastavku, proučite smjernice za javnost zainteresiranu za sudjelovanje raspravama pred odborom za žalbe („Guidelines for members of the public wanting to attend a hearing before the Board of Appeal”), u kojima se objašnjava kako podnijeti zahtjev za sudjelovanje.

There are no available hearings.