Utvrđivanje identičnosti tvari

Trgovačka društva koja proizvode i uvoze istu tvar moraju podnijeti zajedničku registraciju. Ako tvari nisu iste, zajednička registracija se ne podnosi. Kako odlučiti jesu li dvije tvari iste?

Ako je tvar dobro definirana, primijenite opća načela iz smjernica

Upotrijebite opća načela opisana u odjeljku 5. Smjernica za identifikaciju i imenovanje tvari na temelju uredbi REACH i CLP:

  1. Dobro definirane tvari smatraju se istima ako se sastoje od istih glavnih sastojaka: njihov sastav određuje istovjetnost.
  2.  Jednokomponentna tvar je tvar u kojem je glavni sastojak prisutan u količini od 80 % ili više.
  3. Višekomponentna tvar je tvar koja sadrži barem dva sastojka u količini između 10 i 80 %, a nijedan od njih nije prisutan u tvari u količini većoj od 80 %.
  4. Stupanj čistoće tvari ne utječe na istovjetnost.
  5. Nečistoće koje proizlaze iz proizvodnog procesa mogu se razlikovati za iste tvari.
  6. Tehnički stupnjevi, analitički stupnjevi ili čiste tvari iste su ako sadrže isti glavni sastojak/e.
  7. Neke tvari mogu imati različiti profil čistoće/nečistoće, ovisno o njegovu stupnju.

Prilikom razmatranja možete li podnijeti zajedničku registraciju s drugim tvrtkama, možete doći do tri različita zaključka:

  1. svakako možete podnijeti zajedničku registraciju jer vaše tvari sadrže isti glavni sastojak/e;
  2. zasigurno ne možete podnijeti zajedničku registraciju jer vaše tvari ne sadrže isti glavni sastojak/e;
  3. zajednička registracija tvari moguća je, ako se može opravdati. Na primjer, ako su tvari na granici jednokomponentnih i višekomponentnih tvari.

Za UVCB tvar, potražite primjere i smjernice za određeni sektor

Ako imate tvar nepoznatog ili promjenjivog sastava, složene reakcijske proizvode ili biološke materijale (UVCB), ne postoji zajednički temelj za zajedničku registraciju tvari.

Pogledajte Smjernice o identifikaciji i imenovanju tvari u skladu s uredbama REACH i CLP za dodatne informacije o tome kad se dvije UVCB tvari mogu registrirati zajedno, a kad ne mogu. Sastav, izvor i proizvodni procesi ključni su čimbenici za utvrđivanje navedenog.

Također možete pročitati stranice za pomoć prema određenom sektoru na mrežnoj stranici ECHA-e. Smjernice prema određenom sektoru, zajedno sa službenim smjernicama ECHA-e mogu vam pomoći u ispravnoj identifikaciji tvari i osiguranju usklađenosti s Uredbom REACH u pogledu identifikacije tvari. Također će vam pomoći pri donošenju odluka o istovjetnosti tvari.