Pronalaženje Vašeg supodonositelja registracije

S drugim poduzećima morat ćete razmjenjivati podatke i zajednički registrirati svoju tvar. U praksi to znači da morate:

  1. podnijeti upit putem sustava REACH-IT da biste pitali ECHA-u imate li supodnositelje registracije. To će također upozoriti supodnositelje registracije na vaš interes za registraciju;
  2. ako imate supodnositelje registracije, dogovorite se s njima da imate istu tvar.

Sljedeći koraci najviše će ovisiti o tome je li vaša tvar već registrirana ili nije.

  • Ako su druga poduzeća već registrirala vašu tvar, zajednički podnesak vjerojatno postoji i morat ćete mu se pridružiti.
  • Ako vaša tvar nije registrirana, ali su druga poduzeća također poslala upit, morat ćete dogovoriti suradnju sa supodnositeljima registracije kako biste se zajedno registrirali. Ako nema supodnositelja registracije, samostalno možete pokrenuti zajedničko podnošenje.

Pronalaženje supodnositelja registracije započinje podnošenjem upita, ali možete pregledati koje su tvari registrirane u ECHA-inoj bazi podataka o registriranim tvarima.

Upit

Ako planirate registraciju, morate poslati upit ECHA-i o tome postoji li već registracija za tu tvar.

Upit se priprema u IUCLID-u i podnosi ECHA-i putem sustava REACH-IT. 

Točna identifikacija vaše tvari u upitu je važna kako bi se osigurala pravilna razmjena podataka.

Ako ECHA utvrdi da informacije u upitu nisu dovoljno jasne za utvrđivanje identiteta tvari, od vas će se zatražiti da dopunite svoje informacije.

Ako je vaš upit uspješan, dobit ćete broj upita i pristup stranici za supodnositelje registracije za tvar u sustavu REACH-IT. Na stranici supodnositelja registracije naći ćete podatke za kontakt drugih poduzeća koja su poslala upit ili se registrirala pomoću identifikacijske oznake za istu tvar (npr. EZ broj).

Istovremeno će vaši supodnositelji registracije u REACH-IT-u primiti obavijest da je novi korisnik dodan na stranicu za supodnositelje registracije.

Vaš pristup stranici za supodnositelje registracije istječe ako se ne registrirate u roku od jedne godine. Kada se registrirate, u registracijski dosje morate uključiti svoj broj upita.

Priprema za stvaranje zajedničkog podneska ili pridruživanje njemu

U nastavku su navedeni koraci koji objašnjavaju kako prijeći od uspješnog upita do pripreme i stvaranja novog zajedničkog podnošenja ili pridruživanja postojećem zajedničkom podnošenju. Samo stvaranje ili pridruživanje objašnjeno je u 6. fazi: podnesite registracijski dosje.

Ako nema supodnositelja registracije, samostalno možete izraditi zajednički podnesak. Primjenjuje se većina koraka u nastavku.

 

1. Prijavite se u sustav REACH-IT

REACH-IT je IT alat kojim se morate koristiti za podnošenje podataka ECHA-i, uključujući upite i registracije.

Alatu REACH-IT možete pristupiti s početne stranice ECHA-e. Prijavljujete se pomoću korisničkoga ID-a i zaporke. Ako još niste korisnik, možete se registrirati.

 

2. Pristupite stranici za supodnositelje registracije

U REACH-IT-u, na izborniku za pretraživanje kliknite „Supodnositelji registracije” da biste pronašli stranicu supodnositelja registracije pomoću identifikacijske oznake tvari (npr. EZ broja).

U odjeljku „Podnositelji registracije“ prikazivat će se poduzeća koja su registrirala tvar, ako ih ima, kao i njihovi podatci za kontakt i uloga u zajedničkom podnošenju.

U odjeljku „Potencijalni podnositelji registracije” prikazana su poduzeća koja su poslala upite o tvari, ali još nisu registrirana, sa svojim podatcima za kontakt. Ondje ćete biti navedeni.

 

3. Provjerite podatke za kontakt na stranici za supodnositelje registracije

Budući da morate podnijeti zajedničku registraciju, važno je da ažurirate podatke za kontakt kako bi supodnositelji registracije mogli stupiti u kontakt s vama.

Vaši podatci za kontakt koji se prikazuju na stranici za supodnositelje registracije jesu podatci za kontakt navedeni u vašem upitu, a obično pripadaju osobi iz vašeg poduzeća ili zastupniku treće osobe (TPR).

Odlučite želite li zadržati trenutačni kontakt u svojem upitu ili ga ažurirati.

 

4. Provjerite postoji li zajednički podnesak

Na stranici za supodnositelje registracije kliknite na gumb „Zajednički podnesci”. Na stranici „Pretraživanje zajedničkih podnesaka” potvrdite okvir „Prikaži druge zajedničke podneske?”. U suprotnome, rezultati pretraživanja ograničit će se na one zajedničke podneske u kojima ste već sudjelovali.

Rezultati pretraživanja prikazat će vam postojeće zajedničke podneske za tvar. Ako niste poslali upit, pretraživanje neće pronaći nikakve rezultate.

Ako ne postoji zajednički podnesak, trebate se pripremiti za njegovu izradu sa svojim supodnositeljima registracije.

Ako postoji zajednički podnesak, provjerite odgovara li vrsta vašoj registraciji:

  • ako ćete registrirati tvar koja se koristi kao intermedijer i koja se (proizvodi ili) koristi u strogo kontroliranim uvjetima, možete se pridružiti ili „potpunom” (standardnom) zajedničkom podnesku ili „intermedijarnom“ zajedničkom podnesku za vašu tvar;
  • ako planirate potpunu registraciju, možete se pridružiti samo „potpunom” zajedničkom podnesku. Ako postoji samo „intermedijarni“ zajednički podnesak, možete se dogovoriti u okviru postojećeg zajedničkog podneska da će postati „potpuni“ zajednički podnesak ili se pripremiti da sami izradite „potpuni“ zajednički podnesak.

Čak i ako tvar još nije registrirana, moguće je da su zajednički podnesak već izradili drugi (raniji) podnositelji zahtjeva za postupak provjere.

 

5. Kontaktirajte sa supodnositeljima registracije i odgovorite na njihova pitanja

Ako je potrebno izraditi zajednički podnesak, kontaktirajte sa supodnositeljima registracije pomoću podataka za kontakt sa stranice supodnositelja registracije kako biste odredili sljedeće korake.

Ako ćete se pridružiti zajedničkom podnošenju, kontaktirajte s vodećim podnositeljem registracije pomoću podataka za kontakt sa stranice „Pretraživanje zajedničkog podneska”.

E-pošta je općenito najjednostavniji način kontaktiranja sa supodnositeljima registracije ili vodećim podnositeljem registracije. Ne možete stupiti u kontakt s njima putem alata REACH-IT.

Odgovorite supodnositeljima registracije nakon što kontaktiraju s vama u vezi s namjerama o registraciji.

 

6. Utvrdite istovjetnost tvari sa supodnositeljima registracije

Nakon što stupite u kontakt sa supodnositeljima registracije, morate utvrditi istovjetnost tvari.

Kako bi utvrdili istovjetnost tvari, svi supodnositelji registracije, uključujući vas, moraju odrediti naziv tvari na temelju Smjernica za identifikaciju i nazive tvari u skladu s uredbama REACH i CLP (vidi i 1. fazu: Upoznajte svoj portfelj).

Ako je naziv isti, tvari se smatraju istima.

Ako imate pitanja o povjerljivim poslovnim podatcima (CBI) kada raspravljate o istovjetnosti tvari, pripremite se za to u ugovornom pogledu prije početka rada.

 

7. Dogovorite se u vezi s profilom identiteta tvari zajedničkog podneska

Supodnositelji registracije koji pripremaju zajednički podnesak također trebaju zajednički primijeniti načela Dodatka III. Smjernica za identifikaciju i nazive tvari u skladu s uredbama REACH i CLP kako bi utvrdili granice tvari koje odgovaraju podatcima koje će zajednički podnijeti.

To je poznato pod nazivom profil identiteta tvari (SIP) i mora se prijaviti u registracijskom dosjeu vodećeg podnositelja registracije.

Ako ćete se pridružiti zajedničkom podnošenju, morate utvrditi da je vaša tvar u granicama profila identiteta tvari (SIP) dogovorenog sa supodnositeljima registracije. Ako vaša tvar nije u granicama profila identiteta tvari, morate se dogovoriti sa supodnositeljima registracije o tome da proširite područje primjene profila identiteta tvari ili se trebate usuglasiti oko toga da vaša tvar nije obuhvaćena tim zajedničkim podneskom.

Nakon što se dogovorite o istovjetnosti vaših tvari te da svi supodnositelji registracije, uključujući i vas, odgovaraju profilu identiteta tvari zajedničkog podneska, možete započeti suradnju te razmjenu podataka i troškova za zajedničko podnošenje (vidi 3. fazu: Organizirajte se sa supodnositeljima registracije)

 

8. Upoznavanje s ulogama i aktivnostima zajedničkog podnošenja

Postoje dvije formalno odvojene uloge u zajedničkom podnošenju: vodeći podnositelj registracije i, ako ih ima, supodnositelji registracije. Međutim, svi supodnositelji registracije odgovorni su za raspored i napredak rada, sadržaj zajedničkih dijelova registracije i sadržaj svojih dijelova registracije.

Prilikom izrade zajedničkog podneska, supodnositelji registracije odabrat će vodećeg podnositelja registracije (vidi 3. fazu: Organizirajte se sa supodnositeljima registracije). Vodeći podnositelj registracije mora se dogovoriti sa supodnositeljima registracije i podnijeti zajednički dio registracije putem REACH-IT-a prije nego što članovi podnesu svoje registracije. Vodeći podnositelj registracije sudionicima također mora distribuirati brojeve sigurnosnog tokena članovima kako bi se mogli pridružiti zajedničkom podnošenju (vidi 6. fazu: Podnesite registracijski dosje).

U pogledu drugih zadataka, o načinu zajedničkog rada odlučujete s ostalim supodnositeljima registracije. U praksi to znači da ćete morati odlučiti tko će što raditi i hoćete li angažirati vanjskog suradnika za određene zadatke. Sporazum se obično dokumentira.

Sporazum bi trebao pokrivati različite aktivnosti koje supodnositelji registracije moraju provesti radi registracije (vidi 3., 4., 5. i 6. fazu) i ažuriranja registracije (vidi 7. fazu). To uključuje:

  • administrativne zadatke: uspostavljanje kontaktnih točaka za komunikaciju, organiziranje načina obrade faktura i plaćanja, izradu programa za naknadu troškova i vođenje zapisnika
  • pripremu sadržaja dosjea: prikupljanje postojećih podataka, dobivanje novih podataka, rasprava o kvaliteti podataka, odlučivanje o podatcima za zajedničko podnošenje, pregovaranje o troškovima razmjene podataka, provedba procjena kemijske sigurnosti, izvođenje razvrstavanja i izrada izvješća o kemijskog sigurnosti
  • pripremu dosjea u IUCLID-u i podnošenje: izrada zajedničkog dijela registracije u IUCLID-u, podnošenje dosjea ECHA-i i praćenje faktura i poruka u alatu REACH-IT.

Ako se pridružite zajedničkom podnošenju, bit ćete supodnositelj registracije. Prethodni supodnositelji registracije već su izabrali vodećeg podnositelja registracije i odlučili o načinu zajedničke suradnje. To će se obično dokumentirati sporazumom. Za daljnje podatke o pristajanju na razmjenu podataka i zajedničkom podnošenju pogledajte 3. fazu. Vodeći podnositelj registracije dat će vam broj sigurnosnog tokena kako biste se mogli pridružiti zajedničkom podnošenju u alatu REACH-IT.