Prikupljanje informacija o uporabama

 

U registracijskom dosjeu morate prijaviti/navesti informacije o tome kako se vaša tvar upotrebljava u vašem lancu opskrbe. Te informacije možete prikupiti iz više izvora, kao što su na primjer:

 • Informacije koje je vaše poduzeće prikupilo o uporabama vaših klijenata. Upoznati ste s uporabama tvari preko tržišta koje opskrbljujete. Možda ste već dokumentirali uporabe u sigurnosno-tehničkim listovima koje dostavljate svojim klijentima.

 • Izravni kontakti s klijetima (to je primjenjivo uglavnom ako opskrbljujete ograničen broj klijenata koji izravno upotrebljavaju tvar za reakciju ili ugradnju u proizvod).

 • Sektorske karte uporabe koje su dostupne na mrežnom mjestu ECHA-e. To je primjenjivo uglavnom ako opskrbljujete sektore za formulaciju.  Karte uporabe sadrže već sastavljene i dogovorene opise tipičnih uporaba u određenom sektoru. U tablici provjerite koje su sektorske karte uporabe dostupne.

Ako svoju tvar ne isporučujete jasno definiranom sektoru nego je, na primjer, isporučujete samo distributerima, morate predvidjeti vrijeme za prikupljanje informacija o uporabama.

Ako se priključujete postojećoj registraciji, provjerite jesu li uporabe u vašem lancu opskrbe već primjereno opisane. U tom slučaju primijenite isti opis.

Vodite računa o tome kako opisujete svoje uporabe jer se nadležna tijela koriste tim informacijama, na primjer, za uvrštenje tvari na popis prioriteta ili brisanje s popisa prioriteta za moguću primjenu regulatornih mjera upravljanja rizicima.

Savjetujemo vam sljedeće:

 • obuhvatite samo stvarne uporabe koje su bitne za vaš lanac opskrbe;
 • uvrstite informacije o tonaži za svaku uporabu;
 • prikupite i iznesite što preciznije informacije o mogućim posebnim uporabama, uključujući:
  • uporabe u širokoj potrošnji
  • uporabe u proizvodima
  • uporabe samo na ograničenom broju lokacija
  • uporabe koje onemogućuju oslobađanje tvari
  • uporabe u svojstvu intermedijera
  • uporabe u kojima dolazi do dodira s hranom i kozmetičke uporabe.

Osim navođenja opisa uporaba u registracijskom dosjeu, ako registrirate tvar u količini od 10 tona godišnje ili više, možda ćete morati opisati uvjete sigurne uporabe u scenarijima izloženosti koji su sastavni dio izvješća o kemijskoj sigurnosti.