Strategija za prikupljanje podataka

U postupku obrade podataka postoje četiri koraka prije registracije tvari. Dogovorite se sa supodnositeljima registracije o načinu podjele posla, o tome hoćete li angažirati vanjskog suradnika za obavljanje dijela ili svih zadataka.

 

1. Prikupite sve dostupne informacije

Prikupite rezultate postojećih studija/ispitivanja o tvari i napravite procjenu njihove kvalitete.

Trebate također pregledati dostupnu znanstvenu literaturu i priručnike. Ako postoji dovoljno neovisnih izvora, informacije iz literature često se mogu iskoristiti za opis fizikalno-kemijskih svojstava tvari.

 

2. Razmotrite potrebe za informacijama

Saznajte koje vam informacije trebaju za količinski raspon.

U zajedničkom dijelu registracijskog dosjea trebate ispuniti zahtjeve obavješćivanja iz Priloga VII. do najvećeg količinskog raspona koji su supodnositelji registracije registrirali.

Vodite računa o tome da morate uzeti u obzir najnovije zahtjeve koji se odnose na ispitivanja. Pročitajte tekst Uredbe REACH i povezanih propisa.

 

3. Usporedite 1. i 2. korak kako biste identificirali informacije koje nedostaju i informacije koje biste trebali podijeliti sa svojim supodnositeljima registracije

Usporedbom zahtjeva obavješćivanja i postojećih informacija trebali biste moći zaključiti:

  • koji su podatci visoke kvalitete dostupni u vašoj skupini supodnositelja registracije te se trebaju podijeliti,
  • koje informacije nedostaju, odnosno podatci koji nedostaju u skupini vaših supodnositelja registracije.

Imajte u vidu da podatci moraju biti odgovarajući, pouzdani i relevantni te da moraju ispunjavati zahtjev obavješćivanja.

 

4. Dobivanje informacija

Informacije se mogu dobiti pomoću novih ispitivanja za čiju provedbu možete angažirati specijalizirano poduzeće (laboratorij/istraživačku organizaciju). Metodologija ispitivanja mora biti odgovarajuća, a ispitivanje mora biti relevantno za vašu tvar.

Za ispitivanja svojstava koja se odnose na okoliš ili zdravlje ljudi laboratorij za ispitivanja mora biti usklađen s načelima dobre laboratorijske prakse (DLP), dok za ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava to nije potrebno.

Važno je naglasiti da se pokusi na životinjama trebaju provoditi samo u krajnjoj nuždi. Prije toga trebate razmotriti druge načine za dobivanje informacija (pogledajte praktični vodič „Kako upotrebljavati alternative pokusima na životinjama“).

Ako vaši postojeći rezultati pokazuju da vaša tvar može predstavljati rizik, morate nastaviti s istraživanjima i pronaći način da prikupite informacije koje nadilaze zahtjeve za vaš količinski raspon. Za ispitivanja opisana u prilozima IX. i X. Uredbi REACH podnositelji registracije trebaju poslati prijedlog ispitivanja ECHA-i. Vi i supodnositelji registracije možete započeti s provedbom ispitivanja tek nakon što ECHA prihvati prijedlog.