Защо UFI има значение

Малко дете разглежда бутилка с почистващ препарат

 

Какво представлява UFI?

Ако продуктите, които купувате, съдържат вредни химикали, трябва да знаете UFI кода.

UFI кодът е 16-символен код, който можете да намерите върху етикетите на определени продукти, които може да са вредни за вашето здраве. Те варират от почистващи продукти, които използвате у дома, до химикали, използвани в професионална или промишлена среда.

UFI означава уникален идентификатор на формулата. Чрез този код продуктът във вашия местен магазин се свързва с информацията за съставките и токсичността му, която е изпратена до европейските центрове по токсикология.

UFI кодът съдържа четири групи от цифри и букви, разделени една от друга с тире. Пред кода винаги ще намерите съкращението „UFI“.

От 1 януари 2021 г. всички нови продукти, съдържащи химикали, които са вредни за вашето здраве и се продават на потребителите в ЕС, трябва да имат UFI код. Възможно е понякога все още да намирате продукти във вашия местен магазин без UFI код, тъй като дружествата трябва да го добавят до началото на 2025 г. към продуктите, които вече са били продавани в ЕС преди 2021 г.

Защо UFI е важен

Защо UFI е важен?

Ако вие или член на семейството ви случайно бъдете изложени на продукт, съдържащ вредни химикали, в повечето случаи трябва да се свържете първо с център по токсикология или със служба за спешна медицинска помощ.

Според статистическите данни, събрани от европейските центрове по токсикология, в приблизително 40 % от повикванията центърът по токсикология се затруднява бързо и точно да идентифицира продукта, свързан със злополуката.

Така че идеята зад UFI кода е проста. Тъй като UFI е свързан с информация за продукта, неговите употреби, съставки и токсичност, наличието на код позволява на оператора от центъра по токсикология по-лесно и по-бързо да даде съвет на вас или на вашия лекар за правилното лечение, ако има такова, или за необходимостта от посещение в болница.

UFI animation

 

 

Къде се намира UFI?

Къде на етикета се намира UFI?

Опаковките имат различни форми и размери, което означава, че UFI невинаги е точно на едно и също място върху етикета на всеки продукт. UFI обаче следва винаги да бъде ясно видим върху етикета на продукта близо до неговото търговско наименование или до информацията за опасност, която включва например символа за предупреждение и съвети как продуктът да се използва по безопасен начин.

UFI може дори да бъде поставен и върху продукта като стикер, но в никакъв случай не трябва да се поставя на дъното на опаковката.

Кои продукти имат UFI код?

Примери за продукти, които може да включват UFI, са:

  • Лепила като обикновени лепила или по-специализирани лепила за стенни облицовки или подови настилки;
  • Продукти за грижа за въздуха от дезодоранти за помещения до ароматизирани свещи;
  • Материали за изкуство и занаяти, като бои за рисуване с пръсти или за любителски цели;
  • Продукти за почистване и поддръжка както за закрити помещения, като кухни или бани, така и за външни зони като тераси или пътеки с каменна настилка. Други специализирани продукти включват например такива, които са предназначени за почистване на автомобили и обувки;
  • Препарати за изпиране, за перални или съдомиялни машини, както и омекотители за тъкани;
  • Смеси за електронни цигари;
  • Градински химикали като растителни торове и пестициди;
  • Горива, като течности за запалване на барбекю и горива за лампи; както и
  • Мастила и тонери за принтери.

Няма обаче да намерите UFI код върху етикетите на козметични продукти като бои за коса, шампоани или лакове за коса, нито във фармацевтични продукти, тъй като те се регулират от различни закони.
 

UFI matters - related links