Защо UFI кодът е важен

Малко дете разглежда бутилка с почистващ препарат

Защо трябва да знаете за UFI кода?

Ако вие или член на семейството ви случайно бъдете изложени на въздействието на продукт, съдържащ вредни химикали, в повечето случаи трябва да се свържете първо с център по токсикология или със служба за спешна медицинска помощ.

През предходните години центровете по токсикология са изчислили, че в 40 % от получените обаждания са имали трудности да определят бързо и точно съответния продукт, което води до свръхпредпазливост при лечението.

Затова след януари 2021 г., когато търсите медицински съвет в ЕС, може да ви бъде поискан UFI кодът, който можете да намерите на етикета на някои химични продукти, използвани във всекидневието.

Идеята зад UFI кода е проста. Това е 16-символен уникален идентификатор на формулата, който обединява информация за продукта, видовете употреба, неговите съставки и токсичност. Когато имате кода, операторите в токсикологични центрове ще могат по-лесно и по-бързо да дадат съвет на вас или вашия лекар за правилното лечение, ако има такова.

Кои продукти имат UFI код

Кои продукти имат UFI код?

UFI код ще намерите върху продукти, които се класифицират като опасни за здравето или за физична опасност съгласно Регламента на ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането. Класифицирани продукти са тези, върху които е изобразена пиктограма и могат да бъдат вредни за вашето здраве, ако не се използват правилно.

Примери за видовете продукти, върху които можете да очаквате да има UFI код, са:

 • Лепила , например обикновени лепила или по-специализирани лепила за стенни облицовки или подови настилки;
 • Продукти за грижа за въздуха — от дезодоранти за помещения до ароматизирани свещи;
 • Материали за изкуство и занаяти, например бои за рисуване с пръсти или за любителски цели;
 • Продукти за почистване и поддръжка както за закрити помещения като кухни или бани, така и за външни зони като тераси или пътеки с каменна настилка.
 • Специализирани продукти за почистване, включително предназначени за почистване на автомобили или обувки;
 • Препарати за изпиране, за перални или съдомиялни машини, както и омекотители за тъкани;
 • Смеси за електронни цигари;
 • Градински химикали, например растителни торове и пестициди;
 • Строителни продукти за дома, например бетон и хоросан;
 • Бои и покрития;
 • Горива , например течности за запалване на барбекю и горива за лампи; както и
 • Мастила и тонери за принтери.

Ако не можете да намерите UFI кода, това може да се дължи на факта, че крайният срок дружествата да го добавят върху етикетите е до началото на 2025 г., ако продуктът вече е бил на пазара преди 2021 г.

Освен това няма да намерите UFI код например върху етикетите на козметични продукти като бои за коса, шампоани или лакове за коса, нито върху фармацевтични продукти, тъй като те се регулират от различни закони.

UFI animation

 

Къде се намира UFI

Къде на етикета се намира UFI?

Опаковките са с различни форми и размери. Това означава, че UFI невинаги е на едно и също място върху етикета на всеки продукт. Той обаче трябва винаги да бъде добре видим върху продукта в близост до неговото търговско или фирмено наименование или до информацията за опасност, която включва например пиктограми и съвети как продуктът да се използва по безопасен начин.

UFI може да бъде изписан дори непосредствено върху продукта или върху стикер, но в никакъв случай не трябва да се поставя на дъното на опаковката.

UFI matters - related links