Инструменти

Инструменти

ЕСНА разработи ИТ инструменти, за да подпомогне фирмите да изготвят и подават информация за смеси, класифицирани за опасности за здравето или физични опасности, съгласно член 45 и Приложение VIII към Регламента CLP. Кликнете върху инструмента по-долу за повече информация и основни помощни материали.