Инструменти

За да предостави съдействие на индустрията, ECHA разработи ИТ инструменти както за подготовка на информацията, която трябва да бъде подадена, така и за съдействие при подаването на тази информация. Инструментите за съдействие при изготвяне включват генератор на UFI и формат PCN. Порталът за PCN в момента се разработва за подпомагане на подаването на информация.

Categories Display