Skip to Content

Съдействие

Този раздел в интернет съдържа материали, които помагат на дружествата да се запознаят и да спазват задълженията си, свързани с пускането на опасни смеси на пазара.

Тук можете да намерите и информацията за контакт на националните отдели за помощ и определените национални органи.

В раздела ВиО се съдържат отговори на най-често задаваните въпроси. Ако не успеете да намерите информацията, която търсите, можете да се свържете с ECHA.

За практически съвети относно внедряването на Приложение VIII към Регламента CLP, разгледайте проекта на ръководството на ECHA и други документи за помощ, които са на разположение на уебсайта на центровете по токсикология.

Categories Display


Route: .live1