Om os

Om os

ECHA's giftinformationscenterteam koordinerer ECHA's interne arbejde med IT-værktøjer, vejledning og støtte, der er nødvendig for bistå interessenterne med deres forpligtelser. Vi arbejder tæt sammen med Europa-Kommissionen om at støtte både industriens og medlemsstaternes udpegede organer og deres giftinformationscentre.

Vi har en række målrettede og specialiserede arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra alle vores interessenter, der regelmæssigt mødes for at deltage i drøftelserne og blive enige om vejen frem. Vores arbejdsgrupper omfatter:

  • Arbejdsgruppen om IT-værktøjsbrugere
  • Arbejdsgruppen om udarbejdelse af retningslinjer
  • Arbejdsgruppen om valideringsregler
  • Arbejdsgruppen om EuPCS
  • Høringsgruppen for udpegede organer og giftinformationscentre

Brug venligst den særlige ECHA-kontaktformular til feedback eller spørgsmål, du måtte have.

Retsgrundlag

I henhold til artikel 45 i CLP-forordningen er virksomheder, der markedsfører farlige blandinger, forpligtet til at fremlægge information om visse farlige blandinger for de relevante nationale organer. De nationale organer stiller denne information til rådighed for giftinformationscentrene, så de kan rådgive borgerne eller sundhedspersonale i tilfælde af en nødsituation. I bilag VIII til CLP-forordningen, der blev vedtaget i marts 2017, fastsættes de harmoniserede krav vedrørende indberetning til giftinformationscentre (PCN), der finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Dette websted er oprettet af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for at hjælpe virksomheder, nationale organer og giftinformationscentre med at opfylde de nye krav ved at stille værktøjer, vejledning og støtte til rådighed.