Om os

Et giftcenter giver borgere og sundhedspersonale lægerådgivning om nødsituationer forårsaget af eksponering for farlige kemikalier eller andre giftpåvirkninger, såsom lægemidler, planter, insektbid og -stik. Giftcentrene i EU besvarer opkald om støtte hver dag døgnet rundt.  

I henhold til CLP-forordningen har virksomheder, der markedsfører farlige blandinger, pligt til at give oplysninger om disse blandinger til de pågældende nationale udpegede organer. De udpegede organer gør disse oplysninger tilgængelige for giftcentrene, så de kan give hurtig lægerådgivning i nødsituationer.

Dette websted er oprettet af Det Europæiske Kemikalieagentur for at fremme, at de nye krav gennemføres af virksomheder, udpegede organer og giftcentre.

Retligt grundlag

Det retlige grundlag for industriens forpligtelser til at indsende oplysninger om farlige blandinger er CLP-forordningens artikel 45 samt bilag VIII hertil.

Gennemførelsesforordningen indfører følgende to hovedelementer:

  1. Et harmoniseret format til indgivelse af oplysninger til udpegede organer – de nuværende nationale oplysningskrav erstattes gradvis af et fælles EU-format. De påkrævede oplysninger vedrører den kemiske sammensætning af farlige blandinger, indholdsstoffernes identitet og koncentrationsområder, toksikologiske oplysninger og produktkategorien i henhold til det harmoniserede European product categorisation system (EuPCS) (det europæiske produktkategoriseringssystem).
  2. Unique formula identifier (UFI) – den unikke formelidentifikator (UFI) – er en unik kode, der skal være trykt på produktets etiket. Den udgør en entydig forbindelse mellem et markedsført produkt og de oplysninger om den pågældende blanding, der er indsendt til giftcentrene, så produktets kemiske formulering præcist og hurtigt kan fastlægges. Det er nødvendigt med præcis identifikation for at der kan træffes passende helbredende tiltag i tilfælde af et nødopkald.

 

Importører og downstreambrugere, der markedsfører farlige blandinger, er ansvarlige for at indsende de påkrævede oplysninger i de relevante medlemsstater.

 

Categories Display