Foranstaltninger for industrien

I henhold til det nye bilag VIII til CLP-forordningen skal importører og downstreambrugere, der markedsfører farlige blandinger, give specifikke oplysninger om deres blandinger til udpegede organer. Bilaget indfører også et nyt harmoniseret format af anmeldelserne. Giftinformationscentralerne vil anvende oplysningerne til akut opfølgning af hændelser, hvor sådanne blandinger er involveret.

De følgende sider har til formål at give industrien støtte vedrørende deres nye forpligtelser. Rådene er baseret på de nyeste foreliggende oplysninger – men kan blive ændret i fremtiden. 

 

 

Categories Display