Værktøjer

Værktøjer

ECHA har udviklet IT-værktøjer til at hjælpe virksomhederne med at udarbejde og indsende oplysninger om blandinger, der er klassificeret for sundhedsfare eller fysisk fare i overensstemmelse med artikel 45 i og bilag VIII til CLP-forordningen. Klik på værktøjet nedenfor for at få flere oplysninger og vigtige hjælpematerialer.