Værktøjer

Værktøjer

For at yde støtte til industrien og medlemsstaternes udpegede organer har ECHA udviklet IT-værktøjer til udarbejdelse, indsendelse og modtagelse af oplysninger om farlige blandinger. De tilgængelige værktøjer omfatter UFI-generatoren, formatet til underretning af giftkontrolcentre (PCN-formatet) og det europæiske produktkategoriseringssystem (EuPCS). Desuden giver ECHA's underretningsportal for industrien mulighed for onlineudarbejdelse og -indgivelse af oplysninger. Myndighederne kan få adgang til deres meddelelser ved at logge ind på ECHA's fjernadgangsportal.