O nama

O alatu

Tim centara za kontrolu otrovanja agencije ECHA koordinira rad koji se unutar Europske agencije za kemikalije (ECHA) obavlja na svim IT alatima, smjernicama i potpori potrebnoj radi pružanja pomoći dionicima pri ispunjavanju njihovih obveza. Blisko surađujemo s Europskom komisijom kako bismo pružili potporu industriji i imenovanim tijelima država članica te njihovim centrima za kontrolu otrovanja.

Imamo nekoliko posebnih ciljnih radnih skupina sastavljenih od predstavnika svih naših dionika koji se redovito sastaju kako bi sudjelovali u raspravama i usuglasili daljnje djelovanje. Naše radne skupine čine:

  • Radna skupina za korisnike IT alata
  • Radna skupina za izradu smjernica
  • Radna skupina za pravila za provjeru valjanosti
  • Radna skupina za EuPCS
  • imenovana tijela i savjetodavna skupina centara za kontrolu otrovanja

Molimo služite se posebnim kontaktnim obrascem agencije ECHA za sve povratne informacije ili upite koje biste mogli imati.

Pravni okvir

Poduzeća koja na tržište stavljaju opasne smjese dužna su, u skladu s člankom 45. Uredbe CLP, relevantnim nacionalnim tijelima dostaviti informacije o određenim opasnim smjesama. Nacionalna tijela te informacije dostavljaju centrima za kontrolu otrovanja kako bi oni mogli savjetovati građane ili zdravstvene djelatnike u hitnim slučajevima. U Prilogu VIII. Uredbi CLP, donesenoj u ožujku 2017., utvrđeni su usklađeni zahtjevi za podnošenje prijava centrima za kontrolu otrovanja koji su primjenjivi od 1. siječnja 2021.

Ove internetske stranice razvila je Europska agencija za kemikalije (ECHA) kako bi pružanjem alata, smjernica i potpore pomogla poduzećima, nacionalnim tijelima i centrima za kontrolu otrovanja pri ispunjavanju novih zahtjeva.