Alati

Alati

ECHA je razvila IT alate kao pomoć industriji i nadležnim tijelima država članica za pripremu, podnošenje i primanje informacija o opasnim smjesama. Dostupni alati obuhvaćaju generator UFI-ja, format PCN-a i EuPCS. Nadalje, ECHA-in portal za podnošenje namijenjen industriji omogućava pripremu i podnošenje informacija na internetu. Nadležna tijela svojim prijavama mogu pristupiti nakon registracije na ECHA-inom portalu za daljinski pristup.