Koraci za industriju

Koraci za industriju – uvod

Prema Prilogu VIII. Uredbi CLP, uvoznici i daljnji korisnici koji na tržište EU-a stavljaju opasne smjese morat će imenovanim tijelima dostaviti posebne informacije o svojim smjesama. U prilogu se navodi i usklađeni format prijave. Podatke koji se nalaze u prijavama upotrebljavat će centri za kontrolu otrovanja za hitne zdravstvene intervencije u slučaju incidenata u koje su uključene te smjese.

Na ovim stranicama možete pronaći pomoć u vezi s obavezama industrije na temelju Priloga VIII. Savjeti se temelje na najnovijim dostupnim podatcima.

 

Steps- intro- link to first page