Apie mus

Apie

ECHA apsinuodijimų biuro komanda koordinuoja ECHA viduje atliekamą darbą, susijusį su visomis IT priemonėmis, rekomendacijomis ir reikalinga pagalba, kad suinteresuotosios šalys galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Glaudžiai bendradarbiaujame su Europos Komisija, kad palaikytume pramonės sektorių ir valstybių narių paskirtas institucijas bei jų apsinuodijimų centrus.

Turime daug tikslinių ir specialių darbo grupių, kurias sudaro visų mūsų suinteresuotųjų šalių atstovai, kurie reguliariai renkasi dalyvauti diskusijose ir susitarti dėl tolesnių veiksmų. Mūsų darbo grupės:

  • IT priemonių naudotojų darbo grupė
  • Gairių rengimo darbo grupė
  • Patvirtinimo taisyklių darbo grupė
  • EuPCS darbo grupė
  • Paskirtųjų įstaigų ir apsinuodijimo centrų konsultacijų grupė

Norėdami pateikti atsiliepimų ar klausimų, naudokite specialią ECHA kontaktinę formą.

Teisinis pagrindas

Pagal CLP reglamento 45 straipsnį pavojingus mišinius rinkai tiekiančios įmonės privalo teikti informaciją apie tam tikrus pavojingus mišinius paskirtosioms nacionalinėms įstaigoms. Nacionalinės įstaigos šią informaciją perduoda apsinuodijimų centrams, kad susiklosčius ekstremaliai situacijai jie galėtų patarti piliečiams ar medicinos personalui. 2017 m. kovo mėn. patvirtintame CLP reglamento VIII priede apibrėžti suderinti pranešimų apsinuodijimų centrams (PCN) reikalavimai, taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šią svetainę sukūrė Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), kad teikdama priemones, gaires ir pagalbą, padėtų įmonėms, nacionalinėms įstaigoms ir apsinuodijimų centrams laikytis naujų reikalavimų.