Etapai pramonei

Veiksmai, kurių turi imtis pramonės įmonės. Įvadas

Pagal CLP reglamento VIII priedą importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie pateikia ES rinkai pavojingus mišinius, paskirtosioms įstaigoms privalo pateikti konkrečią informaciją apie savo mišinius. Priede taip pat nurodomas suderintas pranešimų formatas. Pranešimuose pateiktą informaciją naudos apsinuodijimų biurai taikydami neatidėliotinas priemones, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai situacijose įvykus incidentams, susijusiems su šiais mišiniais.

Šiuose puslapiuose pramonės įmonės gali rasti pagalbinę medžiagą, kuri padės joms laikytis savo prievolių pagal VIII priedą. Patarimai grindžiami naujausia turima informacija.

 

Steps- intro- link to first page