Etapai pramonei

Pagal naują CLP reglamento VIII priedą importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie pateikia rinkai pavojingus mišinius, turės paskirtosioms įstaigoms pateikti konkrečią informaciją apie savo mišinius. Priede taip pat pateikiamas naujas suderintas pranešimų formatas. Informaciją naudos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai neatidėliotinų priemonių, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai situacijose, taikymo įvykus incidentams, susijusiems su šiais mišiniais, tikslais.

Kituose puslapiuose siekiama padėti pramonės įmonėms suprasti savo naujas prievoles. Patarimai iš esmės yra pagrįsti dabartine prieinama informacija, tačiau ateityje ji gali keistis. 

 

Categories Display